15.09.2020

Wrocław, dnia 8 września 2020r.
L.dz. 3361 /2020
 
Uwaga! Zarządy ROD!
od 1 września 2020r. weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej
 
W dniu 6 września 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1579), która wprowadziła szereg istotnych zmian dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.  
·       Pierwszą istotną zmianą jest możliwość wyboru przez właścicieli nieruchomości pomiędzy przystąpieniem do zorganizowanego przez Gminę Wrocław systemu gospodarki odpadami lub do systemu prywatnego.
·       Aby móc zostać objętymi od września 2020r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanymi przez gminę Wrocław należy złożyć w terminie do 10 października 2020r.  pisemną zgodę wraz z nową deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki dostępne na stronie UMW: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/28769/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-zlozenie-deklaracji-osoby-prawne
·       Brak złożenia w terminie do 10 października 2020r. pisemnej zgody wraz z nową deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkować będzie zaprzestaniem odbierania odpadów komunalnych.
·       Z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych, wprowadzono naliczenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji, ( odpady zmieszane, papier, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady).
·       Tym ROD, które przystąpią do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanymi przez Gminę Wrocław- zapewnione zostaną pojemniki dla wszystkich pięciu frakcji (niesegregowane (zmieszane), papier, tworzywa sztuczne (metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe), szkło, bioodpady)- NIE BĘDZIE KONIECZNOŚCI ICH ZAKUPU.
Wobec powyższego zwracamy się do Zarządów ROD o dopilnowanie sprawy gospodarowania odpadami na terenie ROD. Dodatkowo wszystkie niezbędne informację można znaleźć na stronie www.wroclaw.pl/odpady lub pod nr telefonów Urzędu Miejskiego Wrocławia:
 
71 777 85 62, 71 777 85 60
dla nieruchomości położonych na osiedlach:
Biskupin – Sępolno – Dąbie - Bartoszowice, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie, Stare Miasto, Szczepin, Zacisze – Zalesie – Szczytniki.
71 777 85 58, 71 777 85 59
dla nieruchomości położonych na osiedlach:
Bieńkowice, Borek, Brochów, Gaj, Huby, Jagodno, Klecina, Księże, Krzyki, Partynice, Ołtaszyn, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Tarnogaj.
71 777 85 69, 71 777 85 60, 71 777 85 56
dla nieruchomości położonych na osiedlach:
Gajowice, Gądów – Popowice Południe, Grabiszynek, Jerzmanowo – Jarnołtów – Starachowice – Osiniec, Kuźniki, Leśnica, Maślice, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Oporów, Pilczyce - Kozanów – Popowice Północ, Pracze Odrzańskie, Żerniki.
71 777 85 57, 71 777 85 58, 71 777 85 65
dla nieruchomości położonych na osiedlach:
Karłowice – Różanka, Kleczków, Kowale, Lipa Piotrowska, Osobowice – Rędzin, Pawłowice, Polanowie – Poświętne – Ligota, Psie Pole – Zawidawie, Sołtysowice, Swojczyce – Strachocin – Wojnów, Świniary, Widawa.
 
                                                                                              Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                                                                  Mgr  Janusz Moszkowski
 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie