Wrocław, 2012-03-17
 
 
Stanowisko
członków PZD w ROD „Tęcza” we Wrocławiu
wyrażone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
w dniu 17.03.2012 r. w sprawie zaskarżenia całej Ustawy o
rodzinnych ogrodach działkowych, byłego Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego, jak również stanowiska Sejmu.
 
 Członkowie Polskiego Związku Działkowców w ROD „Tęcza” we Wrocławiu wyrażają