Premier Rządu
Pan Donald Tusk
Marszałek Sejmu RP
Pani Ewa Kopacz
Minister Transportu, budownictwa i Gospodarki Wodnej
Pan Sławomir Nowak
Trybunał Konstytucyjny
I Prezes SN

 

STANOWISKO
 
Walnego zebrania członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość”