Pani Ewa KOPACZ                                                                       Wrocław, dnia 25 lutego 2012r.

 

ODEZWA

 do:

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Bronisława Komorowskiego,

Marszałek Sejmu - Pani Ewy Kopacz,

Marszałka Senatu - Pana Bogdana Borusewicza,

Prezesa Rady Ministrów - Pana Donalda Tuska,

Prezesa Trybunału Konstytucyjnego – Pana Andrzeja Rzeplińskiego,

 

Szanowni Państwo –

Pan Bronisław Komorowski

Prezydent RP

00-902  Warszawa

 

S T A N O W I S K O

Zarządu i Przewodniczących Statutowych Komisji, Rewizyjnej i Rozjemczej

ROD "Wiosna" w Jelczu Laskowicach w sprawie :

utrzymania Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

I Prezes Sądu Najwyższego

w Warszawie

Plac Krasińskich 2/4/6

00-950  Warszawa

 

S T A N O W I S K O

Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyzszego o niezgodność z Konstytucją zapisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku  "O Rodzinnych Ogrodach działkowych".