20.01.2021
 
Zarządy ROD
okręgu wrocławskiego
wszystkie
 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że rok 2020 zaznaczył się dość liczną likwidacją części ogrodów okręgu wrocławskiego pod inwestycje komunikacyjne. W w/w sprawach zarówno Wojewoda Dolnośląski, Prezydent Wrocławia, oraz Starota Oleśnicki wydali decyzje o realizacji inwestycji drogowych obejmujące m. in. tereny 21 rodzinnych ogrodów działkowych, w tym 18 terenów ogrodów we Wrocławiu i 3 terenów ROD w Oleśnicy. Pomimo tak dużej ilości ogrodów objętych częściową likwidacją, to łączna powierzchnia terenów ROD przeznaczona pod w/w inwestycje drogowe wynosi 7,83 ha, w tym 7,27 ha we Wrocławiu. Największe powierzchnie objęte likwidacją dotyczą terenu ROD „Wojnów”-1,15 ha, ROD „Złotniki” 0,94ha”, ROD „Tysiąclecie” 0,98ha, ROD ”Szczepin”- 0,84ha, ROD ”Oławka” 0,72ha i ROD „Pod Trzema Lipami”- 0,71ha oraz tereny ROD „Oaza”; „Obrońca”; „Mieczyk”; „Marzenie”; „Przyjaźń”; „Różanka”; „Sępolno”; „Brochów”, a także „Róża”; „Kolejarz” i „ZNTK” w Oleśnicy.
Tereny w/w ogrodów przeznaczone zostały pod budowę „Alei Stabłowickiej”; „Pętli tramwajowej związanej z budową trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór”, linii tramwajowej łączącej Mosty Dmowskiego z ul. Milenijną (przez osiedle Popowice), „Alei Wielkiej Wyspy”, „Wschodniej Obwodnicy Wrocławia”, a także przebudowę , rozbudowę innych ulic oraz tras pieszo- rowerowych.
Tak znaczna ilość postepowań wymagała dużego zaangażowania Okręgowego Zarządu i Biura OZ w realizowaniu ciążących na nich obowiązków, a zwłaszcza dopilnowania realizacji przez inwestorów przepisów art. 61 ustawy o ROD (wypłacanie odszkodowań i zapewnienie terenu zastępczego) oraz bieżącej współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej, zapewniającej m. innymi dostosowanie infrastruktury ogrodowej po zakończeniu likwidacji części ROD. Procesy likwidacyjne w/w ogrodów przeprowadzone będą również w roku 2021, a niektóre z nich zakończone zostaną w roku 2022r.
W związku z tak znaczną likwidacją terenów ROD i dużym zapotrzebowaniem na działki szczególnie we Wrocławiu- Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu zwrócił się do Prezydenta Wrocławia o uzgodnienie i przekazanie PZD terenu zastępczego o pow. 7 ha celem wybudowania nowego ogrodu działkowego. Oczekujemy, że teren przyszły zostanie przekazany Związkowi w 2021r. co umożliwi zaprojektowanie ogrodu i rozpoczęcie jego budowy.
 
 
Prezes OZ PZD wew Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski
 
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie