20.01.2021

 

Zarządy ROD
Okręgu wrocławskiego
wszystkie
 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że pomimo epidemii koronawirusa- COVID- 19 i utrudnionych kontaktów zwłaszcza z Urzędem Miasta Wrocławia z powodzeniem realizowano zadania w zakresie regulacji stanu prawnego terenów rodzinnych ogrodów działkowych w trybie art.75 i art.76 ustawy o ROD z dnia 13.XII.2013r.
          W 2020r. pełnomocnicy Polskiego Związku Działkowców ustanowieni spośród funkcyjnych członków Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu doprowadzili do wydania przez Prezydenta Wrocławia 5 decyzji stwierdzających nabycie przez PZD prawa użytkowania gruntów ROD „Storczyk: o pow. 6,1276ha, ROD „Kabaczek” o pow.0,3423ha, ROD „Marszowice” o pow.9,0157ha, ROD „Kwitnąca Dolina” o pow. 1,0517 ha i ROD „Pod 3-ma Lipami” o pow. 2,1234 ha. Ponadto została wydana przez Burmistrza Brzegu Dolnego decyzja stwierdzająca nabycie przez PZD 0,6305 ha gruntów ROD „Odra” w Brzegu Dolnym.
          Łącznie uregulowano stan prawny 19,3112 ha gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe.
          Trwają intensywne działania, które do końca I kwartału 2021r. powinny zakończyć się wydaniem decyzji Prezydenta Wrocławia stwierdzających nabycie przez PZD prawa użytkowania gruntów ROD: „Aronia” i „Słonecznik” o pow.1 ,7063ha, ROD „Rezeda” o pow. 0,07 ha, ROD „Bratek” o pow. 0,6371ha, ROD „Bielany” o pow.4,9959ha i ROD „Radość Życia” o pow. 1,0637ha.
          Kontynuowane będą również działania w sprawie nabycia prawa użytkowania gruntów ROD „Kwitnąca Dolina” o pow. 0,10ha, ROD „Różanecznik” o pow. 0,1412ha, ROD „Włókniarz” o pow. 1,50ha, gdzie wymagane będą m.in. podziały geodezyjne nieruchomości.
          Ponadto wdrażane będą nowe procedury dotyczące nabycia prawa użytkowania gruntów ROD „Radość” o pow. 0,77ha i ROD „Archimedes” o pow. 0,6359ha.
          Najtrudniejsza sytuacja w sprawie uregulowania stanu prawnego na rzecz PZD dotyczy terenów ROD „Gaje”, ROD „Promyk”, gdzie Polski Związek Działkowców złożył SKARGI do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzje Ministra Rozwoju oraz terenu ROD „Gądowianka”, gdzie toczy się sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także terenu ROD „Nad Widawą”, gdzie oczekuje się na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
          Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że od początku kadencji doprowadził do wydania 90 decyzji o uregulowaniu stanu prawnego 452,3635 ha co stanowi 95 % wszystkich gruntów ROD objętych złożonymi w tej sprawie wnioskami.
 

 

Prezes OZ PZD we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie