20.01.2021

 

Zarządy ROD
okręgu wrocławskiego
wszystkie
 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że pomimo epidemii koronawirusa COVID-19- Rok 2020 był bardzo pomyślny dla rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
W minionym roku 2020 zrealizowano bowiem 95 zadań w 69 ogrodach działkowych, a przyznane dotacje z Funduszu Rozwoju okręgu wrocławskiego wyniosły 833 500 zł w tym dla 55 ROD Wrocławia i dla 14 ROD w pozostałych miastach. Uzyskanie tak dobrego rezultatu było wynikiem bardzo dobrej współpracy z Prezydentem Wrocławia oraz z pozostałymi gminami. Przypomnieć należy, że Gmina Wrocław wsparła inwestycje i remonty w ROD w 2020r. kwotą 600 tyś złotych. Pełna informacja o zrealizowanych zadaniach pod względem ilościowym, rzeczowym i finansowym będzie przedłożona na posiedzeniu Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady PZD w I kwartale 2021r., a następnie przekazana zarządom ROD okręgu wrocławskiego.
Zrealizowane zadania dotyczyły wykonania sieci i przyłączy energetycznych, parkingów, oświetlenia alei ogrodowych, utwardzenia placów pod kontenery, placów zabaw, bram i furtek, ogrodzeń zewnętrznych, sieci wodociągowych, remontów Domu Działkowca, monitoringu terenów ROD, budowy biur ROD, chodników, studni, wiat ogrodowych.
Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu dziękuje zarządom ROD za zaangażowanie w budowie, modernizacji i remontach infrastruktury ogrodowej, za podniesienie na coraz wyższy poziom stanu zagospodarowania ogrodu. Wybudowana i zmodernizowana infrastruktura ogrodowa coraz lepiej służy rodzinom działkowców, a rodzinne ogrody działkowe są doceniane i wzbogacają krajobraz naszych miast.
Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu wyraża przekonanie, że również w 2021r. zarządy ROD podejmą kolejne inicjatywy w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej, dążąc do uzyskania przez ROD miana Ogrodu XXI wieku.   
 
 

Prezes OZ PZD we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie