20.01.2021

 

Zarządy ROD
wszystkie
 
 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa- COVID- 19- Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu działając na postawie §110 ust.2 pkt. 6 i pkt 24 Statutu PZD oraz Uchwały Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców nr 347 /2020 z dnia 1 grudnia 2020r. podjął w dniu 17 grudnia 2020r. Uchwałę nr 264/XVII/2020, w której postanowił przesunąć termin odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) sprawozdawczych w ROD w 2021r. do 31 sierpnia 2021r. Jeżeli walne zebranie (konferencja delegatów) w danym ROD wypełnia przesłanki do uznania go za spotkanie objęte zakazem organizacji wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów, zarząd ROD jest obowiązany wstrzymać się ze zwoływaniem walnego zebrania (konferencji delegatów) do czasu zniesienia tego zakazu.
W przypadku, gdy walne zebranie (konferencja delegatów) zostanie zwołana po terminie statutowym, tj. po 15.05.2021r. Zarząd ROD zobowiązany jest do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu w 2021r. w wysokości opłat ustalanych według zasad stosowanych w danym ROD w 2020r. Biorąc pod uwagę wydarzenia, które miały miejsce w 2020r. oraz obecną sytuację epidemiologiczną, Zarządy ROD poprzez możliwość pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych w wysokości odpowiedniej do opłat z 2020r. będą miały zapewnione środki na finansowanie bieżącej działalności ROD.
 
Mając na uwadze powyższe Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się do wszystkich zarządów ROD okręgu wrocławskiego o obserwowanie bieżącej sytuacji i zaplanowanie WZ/KD wówczas, gdy pozwolą na to powszechnie obowiązujące przepisy (obecnie: zakaz organizacji spotkań z udziałem powyżej 5 osób).
 
Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski
 
Zał.1 Uchwała 264/XVII/2020 Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2020r.
 
 
 

 

 

ZałącznikWielkość
Uchwała OZ 264XVII2020.pdf109.87 KB

Warto odwiedzić


 

Logowanie