15.06.2021
 
K O M U N I K A T
Prezesa Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie funkcjonowania Biura OZ PZD we Wrocławiu w okresie epidemii.
 
W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz podjętą przez Krajowy Zarząd PZD w dniu 1 czerwca 2021r. uchwałą nr 172/2021 w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi w biurach jednostek organizacyjnych PZD informuje, że:
 
1.     Przywraca się bezpośrednią obsługę interesantów w Biurze Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu, co oznacza, że jest możliwości bezpośrednich spotkań z pracownikami Biura OZ. W przypadku jednak wystąpienia konieczności spotkania się z pracownikiem Biura OZ, termin spotkania należy uprzednio ustalić z pracownikiem telefonicznie, w celu uniknięcia przebywania zbyt dużej ilości osób w Biurze OZ w tym samym czasie. Osoby przybywające do Biura OZ mogą przebywać w budynku Biura OZ wyłącznie w maseczkach ochronnych zasłaniających usta i nos. Biuro OZ wyposażone jest ponadto w środki dezynfekcyjne, z których powinny skorzystać osoby przebywające w Biurze (dozowniki płynów dezynfekcyjnych zamontowane są w trzech miejscach na ścianach korytarza). Spotkania z interesantami odbywają się na sali konferencyjnej Biura OZ, w celu zachowania bezpiecznego dystansu społecznego.   
2.     Wszelką korespondencję można kierować do OZ w następujący sposób:
·       Za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
·       Za pośrednictwem poczty e-mail na adres gk-op-pzd@o2.pl lub poprzez kierowanie zapytań do poszczególnych inspektorów (adresy e-mail znajdują się na stronie internetowej okręgu www.ozpzd-wroclaw.pl w zakładce „kontakt”),
·       Poprzez umieszczenie korespondencji w skrzynkach na listy, które zamontowane zostały w narożniku budynku Biura OZ (pod numerem porządkowym budynku) oraz bezpośrednio na gruncie, obok skrzynki wiszącej. Skrzynka posadowiona na gruncie przeznaczona jest w szczególności do umieszczania w niej obszernej korespondencji.
3.     Wszelką korespondencję można odebraćw Biurze OZ (dokumenty, broszury, zaproszenia na walne zebrania) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
4.     Pracownicy Biura OZ pozostają do dyspozycji zarządów ROD i działkowców pod numerami telefonów umieszczonych na stronie internetowej OZ w zakładce „kontakt” w godzinach pracy Biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 
 
TELEFON DO SEKRETARIATU – 798-697-355
 
Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie