Pani
            EWA   KOPACZ   
                                                           Marszałek Sejmu
                                                           Rzeczypospolitej Polskiej
                                                           W A R S Z A W A
 
 
Szanowna Pani Marszałek !
 
My działkowcy   z ROD „Hiacynt” we Wrocławiu, uczestnicy walnego zebrania stanowczo protestujemy przeciwko zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że chce się  zmieniać akt prawny, który sprawdził się przez wiele lat i strzeże  interesów dużej grupy społecznej.
            Zaistniała sytuacja zmusza nas podjęcia różnego typu działań protestacyjnych i walki nie tylko o nasze działki, ogrody i Związek, ale przede wszystkim o tereny zielone miast i gmin oraz o miejsca rekreacji i wypoczynku. Nie pozwolimy aby interes biznesowy deweloperów i inwestorów prywatnych pozbawił nas skrawka ziemi, gdzie możemy wyhodować zdrowe warzywa i owoce, aktywnie wypocząć, spotkać się ze znajomymi i rodziną.
            Mając na uwadze powyższe prosimy Panią Marszałek o poparcie znacznej grupy społecznej i włączenie się do naszej akcji protestacyjnej poprzez wycofanie  z Trybunału Opinii byłego Marszałka Sejmu RP z Trybunału Konstytucyjnego, a także niepodejmowanie działań dotyczących funkcjonującej ustawy o ROD. .
                                                                   Z poważaniem
                                                       Przewodniczący Walnego Zebrania
                                                                   Urszula Piszcz
 
                                                        Uczestnicy Walnego Zebrania
      
                                                                    ( 28    podpisów)
 
Otrzymują :
1.      Premier Rządu RP
Pan Donald Tusk
al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
 
2.      Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Wodnej
Pan Sławomir Nowak
ul. Chałubińskiego 4/6
Warszawa
 
3.      Trybunał Konstytucyjny w RP
al. J.Ch. Szucha 12”A”
00-918 Warszawa