Pani
                                                           EWA   KOPACZ   
                                                           Marszałek Sejmu
                                                           Rzeczypospolitej Polskiej
                                                           W A R S Z A W A
 
 
 
S T A N O W I S K O
 
 
                Działkowcy uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym ROD im. „X-Muzy” we Wrocławiu zdecydowanie protestują przeciwko działaniom prowadzonym w kierunku zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08 lipca 2005r. Przepisy prawne zawarte w/w ustawie sprawdziły się przez wiele lat i były gwarantem istnienia działek, ogrodów i Związku. Nie chcemy nowych uregulowań prawnych, które doprowadzą wcześnie czy później do likwidacji całkowitej ogrodów. Nadal pragniemy uprawiać nasze działki, spokojnie na nich odpoczywać w gronie rodziny i znajomych. Nie chcemy aby kroki zmierzające do zaspokojenia interesów prywatnych inwestorów zabetonowały zielone tereny miast i gmin .        
            Przedstawiając nasze poglądy prosimy Panią Marszałek o pozostawienie ustawy o ROD w         dotychczasowym kształcie i spowodowanie zaniechania wszelkich starań prowadzących do jej zmiany. Jako pełnoprawni obywatele mamy prawo do spokoju. Podejmować będziemy róże formy protestu aby chronić naszej stuletniej działalności.
 
                                              Z poważaniem
                                                       Przewodniczący Walnego Zebrania
                                                                                          
                                                       Uczestnicy Walnego Zebrania
                                                                                             
 
Otrzymują :
1.      Premier Rządu RP
Pan Donald Tusk
al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
 
2.      Minister Transportu, Budownictwa i
i Gospodarki Wodnej
Pan Sławomir Nowak
ul. Chałubińskiego 4/6
Warszawa
 
3.      Trybunał Konstytucyjny w RP
al. J.Ch. Szucha 12”A”
00-918 Warszawa