Pani
EWA   KOPACZ
Marszałek Sejmu RP
ul. Wiejska 4/6/8
00-918 W A R S Z A W A
 
 
 
Szanowna Pani Marszałek !
 
            Zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP o podjęcie stosownych działań mających na celu obronę obecnie funkcjonującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08 lipca 2005r. Dlatego prosimy o wyznaczenie do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym posła, który stanie w obronie ustawy o ROD, ponieważ poseł Andrzej Dera w naszej sprawie jest osoba nieobiektywną i uprzedzoną do Polskiego Związku Działkowców. Chcemy aby Trybunał Konstytucyjny właściwie ocenił w/w sprawę i podjął stosowną decyzję odrzucającą wnioski zaskarżonej ustawy.
            My jako działkowcy nie możemy zgodzić się z wieloma poglądami               I Prezesa SN, który podważa przepisy gwarantujące nasze prawa do : użytkowania działek, własności majątku, odszkodowań przy likwidacji ROD i terenów zastępczych oraz do zwolnień podatkowych.
            Aby bronić naszych praw będziemy aktywnie uczestniczyć w obronie naszej sprawdzonej przez wiele lat ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych poprzez podejmowanie  różnego typu protestów, wysyłanie wystąpień oraz flagowanie terenów ogrodów. Nie pozwolimy aby prywatny interes deweloperów i inwestorów pozbawił miasta i gminy terenów zielonych a nas miejsc odpoczynku, spotkań towarzyskich i rodzinnych. Nie pozwolimy tworzyć nowego prawa kosztem setek tysięcy rodzin działkowców.
            Uprzejmie prosimy Panią Marszałek Sejmu RP o wzięcie pod uwagę naszego głosu i przychylenie się do naszej prośby.
                                                 Z poważaniem
                                                 w imieniu zebranych
                                       Przewodniczący walnego zebrania
                                                                                 
                                         Uczestnicy walnego zebrania
                                              ( 26 podpisów wg listy)
 
 
Otrzymują :
1.      Premier Rządu RP
Pan Donald Tusk
al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
 
2.      Minister Transportu, Budownictwa i
i Gospodarki Wodnej
Pan Sławomir Nowak
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
 
3.      Trybunał Konstytucyjny w RP
al. J.Ch. Szucha 12”A”
00-918 Warszawa