Pani Marszałek Sejmu RP
EWA KOPACZ
ul. Wiejska 4/6/8
00-918 WARSZAWA
 
 
 
            Działkowcy z ROD „Cynia” we Wrocławiu są zaniepokojeni faktem, że podejmuje się próby zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08 lipca 2005r. Nie możemy zrozumieć, że I Prezes Sądu Najwyższego podważa przepisy zawarte w w/w akcie prawnym, a nawet kwestionuje całą ustawę, która służyła dużej grupie społecznej przez wiele lat.
            Obecna sytuacja zmusza nas do walki w obronie naszych działek, ogrodów i Związku. Podejmujemy różne działania protestacyjne aby zachować nie tylko miejsca rekreacji i wypoczynku dla działkowców ale także tereny zielone dla zabetonowanych miast i gmin. Nie chcemy aby interesy biznesowej grupy społeczeństwa pozbawiły nas możliwości wyhodowania warzyw i owoców, miejsc odpoczynku i wypoczynku urlopowego rodzin.
            Biorąc pod uwagę powyższe aspekty sprawy prosimy Panią Marszałek o poparcie naszej, dużej grupy społecznej i włączenie się do akcji protestacyjnej i niepodejmowanie działań niszczących funkcjonującą ustawę o ROD.
 
 
 
                                                       Uczestnicy walnego zebrania
                                              / 20 podpisów zgodnie z załączoną listą /
 
 
 
 
Otrzymują :
1.    Premier Rządu RP
Pan Donald Tusk
al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
 
2.    Minister Transportu, Budownictwa i
i Gospodarki Wodnej
Pan Sławomir Nowak
ul. Chałubińskiego 4/6
Warszawa
 
3.    Trybunał Konstytucyjny w RP
al. J.Ch. Szucha 12”A”
00-918 Warszawa