Pani
            EWA   KOPACZ   
                                                           Marszałek Sejmu
                                                           Rzeczypospolitej Polskiej
                                                           W A R S Z A W A
 
 
Szanowna Pani Marszałek !
 
Działkowcy   z ROD „Promyk” we Wrocławiu, uczestnicy zebrania stanowczo protestujemy przeciwko zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08 lipca 2005r. Nie możemy zgodzić się  na   zmianę aktu prawnego, który sprawdził się przez wiele lat i strzeże interesów wielu polskich rodzin.
            Sytuacja ta zmusza nas do podjęcia różnego typu działań protestacyjnych i kontynuowania walki o nasze ogrody i Związek, jak również o tereny zielone miast i gmin oraz o miejsca naszego aktywnego wypoczynku. Nie Chcemy aby biznes inwestorów prywatnych pozbawił nas uprawy swoich działek, miejsc rodzinnych spotkań a niejednokrotnie dorobku życia.
            Dlatego prosimy Panią Marszałek o poparcie wielotysięcznej grupy społecznej i włączenie się do naszej akcji w obronie w/w ustawy poprzez wycofanie z Trybunału Opinii byłego Marszałka Sejmu RP z Trybunału Konstytucyjnego, a także niepodejmowanie działań dotyczących funkcjonującej ustawy o ROD.
                                                         W imieniu zebranych działkowców
                                                                          Henryk Łebek
                                                                    Skarbnik ROD „Promyk”
 
                                                                    Uczestnicy Zebrania
                                                                                          ( 22 podpisy)