STANOWISKO
 
Działkowców, uczestników szkolenia   w Oławie w sprawie obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
                    
My uczestnicy   szkolenia ogrodniczego zorganizowanego dla działkowców   ogrodów położonych w Oławie w dniach  stanowczo protestujemy  w związku  z  zagrożeniem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych wywołanym złożonymi do Trybunału Konstytucyjnego wnioskami  Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w 2010 roku i opinii byłego Marszałka Sejmu RP Grzegorza    Schetyny.
 Przyjęcie tego stanowiska i zarekomendowanie go Trybunałowi Konstytucyjnemu jest wysoce szkodliwe i nie ma żadnego prawnego, a przede wszystkim społecznego uzasadnienia. Jest to przygotowanie zamachu na dotychczasowe prawa działkowców, ogrodów i Związku, tym bardziej, że nie ma żadnych uzasadnień i potrzeb by zmieniać ustawę i prawo, które dobrze funkcjonuje przez lata a jest akceptowane społecznie .
Stanowisko czy też opinia wyrażana przez Marszałka Sejmu RP wychodzi naprzeciw tym grupom interesów i układom politycznym, które założyły wyraźnie osłabienie  praw działkowców, ogrodów i Związku w celu uzyskania szybkiego  i  bezproblemowego dostępu do terenów zielonych, a następnie do ich likwidacji. Nie jest to absolutnie pomaganie najsłabszym grupom społecznym emerytom i rencistom a także młodym rodzinom z dziećmi  o najniższych dochodach. Jest jeszcze bardzo ważny aspekt ekologiczny.
Pragniemy  przypomnieć  wszystkim decydentom, politykom,  że wśród bardzo licznych ogrodów zlokalizowanych w miastach jest wiele takich, które ze względu na swoją tradycję, historię, lokalizację i uwarunkowania przyrodnicze warto zachować jako cenną formę rekreacji dla mieszkańców oraz ze względu na zapotrzebowanie mieszkańców na tereny zieleni rekreacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkania. Te tereny są wartościowymi, tworzonymi przez lata przez działkowców ekosystemami i wypełniają obszary, które choćby ze względu na zagrożenie terenów powodzią stanowią jedyną słuszną formę użytkowania.
My  Działkowcy   zgromadzeni   na szkoleniu w kwietniu 2012 roku zwracamy  się  do  Premiera Rządu RP - Pana Donalda Tuska  i  Marszałka Sejmu RP- Pani Ewy Kopacz oraz do Trybunału Konstytucyjnego o odrzucenie wniosków  Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i odstąpienie od zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.