Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu R. P.
Stanowisko uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Poświętne” we Wrocławiu
 
W sprawie obrony Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r.
 
 
 
            My członkowie ROD „Poświętne” obecni na Walnym Zebraniu zwracamy się z prośbą do Pani Marszałek o wsparcie nas działkowców w walce o obronę naszej ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r zaskarżoną do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego a popartej jeszcze opinią byłego Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny z dnia 8 grudnia 2010 r.
            Szanowna Pani Marszałek zwracamy się do Pani tym naszym stanowiskiem dlatego, że w swoim liście skierowanym do obradującego z IX Zjazdu Delegatów PZD w dniu 16 grudnia 2011 r, dała nam Pani nadzieję wsparcia nas w walce o nasze ogrody i Związek. Pani Marszałek jako lekarz z zawodu rozumie znaczenie działki dla emerytów i rencistów oraz młodych rodzin. Dla ludzi o niskich dochodach działka jest jedynym miejscem wypoczynku, spotkań rodzinnych i uzupełnieniem spiżarni domowych. Mając to wszystko na uwadze zwracamy się do Pani Marszałek o:
-        wycofanie opinii Marszałka Sejmu Pana Grzegorza Schetyny z dnia 8.12.2010 r z Trybunału Konstytucyjnego a zbieżnej z opinią Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
-        wyznaczenie innych Posłów do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Obecnie wyznaczeni Posłowie pan Stanisław Pieta i Andrzej Dera nie gwarantują obrony naszej ustawy o ROD a wręcz będą ją podważać.
 
 
 
                                 Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
                                   Przewodniczący Walnego Zebrania
                                                Władysław Stawarz
 
                w załączeniu 92 podpisy uczestników Walnego Zebrania