POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„NASZA WIOSNA”
53-212 WROCŁAW UL. ODKRYWCÓW 91
 
 

Pani Ewa Kopacz

Marszałek SejmuRP                                                                                                                                                                                        Warszawa

 
 
      Szanowna Pani Marszałek
            Działkowcy ROD „Nasza Wiosna” we Wrocławiu uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec działań wokół ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 28 lipca 2005 roku. Ustawa nasza gwarantuje rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz reguluje prawa działkowców. Jest ona dla nas najistotniejszym aktem prawnym, a skierowanie wniosku przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego stanowi zagrożenie dla funkcjonowania ogrodów działkowych, które chcemy uprawiać w spokoju i w poczuciu bezpieczeństwa. Z niepokojem przyjmujemy też informację, że w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej prowadzone są prace nad nową ustawą o ogrodach działkowych. Nasze obawy spowodowane są faktem, iż w powołanym zespole nie uczestniczą przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców, który zrzesza przeszło milionową rzeszę działkowców. Zespół ten jest natomiast reprezentowany przez stowarzyszenia działkowców, które powstały w ogrodach dlatego, że pozbawiono ich działek z powodu nieprzestrzegania przepisów Związku.
            Uważamy, że wymienione działania są próbą pozbawienia działkowców najważniejszych gwarancji ustawowych, godzą w podstawowe prawa działkowców i zmierzają do likwidacji ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców.
            Zwracamy się z prośbą do Pani Marszałek o wsparcie nas w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i utrzymanie jej w dotychczasowej postaci, a także poparcie w sprawie wycofania wniosku z Trybunału Konstytucyjnego.  
 
Przewodniczący Komisji                                                                    Przewodniczący
Uchwał i Wniosków                                                                         Walnego Zebrania
                                                   oraz uczestnicy Walnego Zebrania ( 55 podpisów)