W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20.07.2012 r. poz. 837 ogłoszono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca br. ws. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z orzeczeniem TK w tym dniu stracił moc prawną art. 10 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Oznacza, że Skarb Państwa nie może przekazywać nieodpłatnie gruntów dla PZD w celu założenia ogrodu działkowego (dotyczy tylko nowych ogrodów). Uchylenie tego przepisu powoduje także, ze Gminy i Skarb Państwa mogą na tej podstawie podważać obecny tytuł prawny do gruntu ROD.

11 lipca Trybunał w pełnym składzie orzekł o niekonstytucyjności 24 przepisów ustawy o ROD z 2005r. Jeżeli przez półtora roku Sejm nie uchwali nowej ustawy o ogrodach działkowych, wówczas 21 stycznia 2014 roku przestaną obowiązywać wszystkie zakwestionowane przez TK przepisy. Wówczas m.in. wygaśnie prawo użytkowania wieczystego, jak i również prawo użytkowania gruntów przyznane PZD, a pełne prawa wrócą do właścicieli gruntów, na których istniały dotychczas ogrody działkowe. Skutki takiego stanu rzeczy odczują sami działkowcy. Utrata części przepisów ustawy o ROD oznacza dla nich znaczne pogorszenie sytuacji prawnej ogrodów, a także obciążenia finansowe związane z dzierżawą i podatkami dla gminy. O skutkach wyroku TK można przeczytać na stronie internetowej PZD, w zakładce „Trybunał Konstytucyjny”.

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie