Uchwała nr 3/2012
 
Konferencji Okręgowej Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zaangażowania działkowców, zarządów i komisji statutowych w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że zagrożenie praw działkowców, ogrodów i Związku spowodowane wnioskami I Prezesa Sądu Najwyższego złożonymi do Trybunału Konstytucyjnego o rozpatrzenie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wywołało na przestrzeni ponad 2 lat liczne protesty ze strony samych działkowców, jak i zarządów, komisji rewizyjnych i komisji rozjemczych ogrodów. Protesty te nasilały się szczególnie w bieżącym roku w związku z zapowiedzianym terminem rozpatrzenia wniosków przez Trybunał Konstytucyjny. Zagrożenie przepisów ustawy o ROD gwarantujących prawa działkowców do użytkowania działki oraz prawo ogrodów do dalszego istnienia wywołało powszechny opór i sprzeciw działkowców i wszystkich sympatyków ogrodnictwa działkowego.
W obronie przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ponownie tak jak to było w 2009 roku wypowiedziały się dziesiątki tysięcy działkowców składając podpis pod protestem przyjmowanym na walnym zebraniu, na różnych spotkaniach, na posiedzeniach zarządu i komisji statutowych.
Protesty te były kierowane zarówno do Trybunału Konstytucyjnego jak i do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Premiera, Ministra Transportu oraz do klubów parlamentarnych, posłów i senatorów. Z okręgu wrocławskiego do Trybunału i władz naszego Państwa wysłano 747 zbiorowych wystąpień w obronie ustawy o ROD. Ta wielka akcja protestacyjna miała uzmysłowić władzom i wskazać, że wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego są niedostatecznie przemyślane, pochopne, ze nie biorą pod uwagę prawdziwych celów, zadań i roli rodzinnych ogrodów działkowych oraz potrzeb społecznych, szczególnie mieszkańców miast.
Ten wielki protest, to wielkie wołanie o pozostawienie przepisów ustawy, o oddalenie wniosków I Prezesa SN pozostało bez echa. Zarówno Marszałek Sejmu RP jak i Premier nie raczyli odpowiedzieć na żaden protest, na żaden list, na kierowane niekiedy błagalne prośby samych działkowców.
Najwyższe władze Państwa Polskiego zlekceważyli powszechny głos społeczeństwa, zlekceważyli głos ponad milionowej rzeszy polskich obywateli, zlekceważyli głos rodzin najbiedniejszych, o najskromniejszych dochodach dla których ogród i działka to bardzo ważne miejsce ich życia i przetrwania.
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu podkreśla, że pomimo tak niekorzystnego Wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zagraża istnieniu ogrodów i praw użytkowników działek następuje wyraźna konsolidacja szeregów Związku i wola dalszej walki o ogrody działkowe.
Konferencja Okręgowa pragnie wyrazić szczere podziękowanie wszystkim działkowcom, wszystkim działaczom Związku za ten wielki zryw w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, szczególnie widoczny w Tygodniu Protestu Polskich Działkowców. Wszystkim zaangażowanym w walce o prawa działkowców i ogrodów, o reprezentujący ich Polski Związek Działkowców należy się szacunek i uznanie.
Podjęta walka w obronie swoich praw z pewnością przyniesie określone efekty w dalszej działalności na rzecz działkowców i ogrodów.
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wyraża przekonanie, że Związek nigdy nie ustanie w walce o zachowanie ogrodów działkowych oraz praw działkowców.
 
 
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie