STANOWISKO
 
Konferencji Okręgowej Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.
 
 
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że w związku z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., który uznał za niezgodne z Konstytucją RP aż 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zachodzi bezwzględna konieczność nowego ustawowego uregulowania funkcjonowania ogrodów działkowych.
Trybunał Konstytucyjny podważył bowiem nie tylko prawo Polskiego Związku Działkowców do istnienia i wykonywania swoich zadań ale również stwierdził między innymi niekonstytucyjność przepisów dotyczących zwolnienia Związku z podatków i opłat administracyjnych, zakwestionował własność Związku do obiektów i urządzeń ogrodowych, prawo do obrony ogrodów przed likwidacją na cele komercyjne oraz nieodpłatne przekazywanie gruntów pod nowe ogrody działkowe.
Zakwestionowane zostały zatem podstawowe prawa, które gwarantują istnienie ogrodów w miastach i możliwość użytkowania działek.
W tej sytuacji niezbędne jest pilne przystąpienie do opracowania a następnie uchwalenie przez Sejm RP nowej ustawy o ogrodach działkowych, pomimo obowiązywania jeszcze przez okres 18 miesięcy przepisów obecnej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że nowy projekt ustawy o ogrodach działkowych powinien być przygotowany przez sam Związek, przez działkowców, przez członków obecnych organów Związku. Nikt bowiem nie zna tak dobrze potrzeb rodzin działkowców, znaczenia ogrodów działkowych, roli jaką spełniają w strukturze miast, celów i zadań jakie ma do zrealizowania przyszła organizacja.
Nowy projekt ustawy powinien odnosić się do tradycji i historii ogrodnictwa działkowego w Polsce i zachować możliwie wszystkie te prawa, które nie zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny i które umożliwią istnienie ogrodów, ich dalszy rozwój. Nowy projekt ustawy powinien zachować jak najwięcej praw działkowców, w tym prawo do niezakłóconego użytkowania działki, do zwolnień podatkowych i do odszkodowań.
Projekt nowej ustawy powinien także uregulować prawo do własności obiektów i urządzeń ogrodowych oraz zasady zakładania i zarządzania ogrodami działkowymi.
Nowy projekt ustawy o ogrodach działkowych powinien przede wszystkim uzyskać status „obywatelski”, pod którym powinni podpisać się wszyscy działkowcy. Tylko taki projekt ma bowiem szansę uzyskania poparcia nie tylko przez samorządy terytorialne, przez mieszkańców miast i gmin ale także przez wszystkich posłów i senatorów bez względu na reprezentowaną opcję polityczną.
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu upoważnia i udziela poparcia Krajowej Radzie Związku do wszelkich działań mających na celu opracowanie projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Warto odwiedzić


 

Logowanie