STANOWISKO
 
Konferencji Okręgowej Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie ataków mediów na funkcje rodzinnych ogrodów działkowych, na organy Polskiego Związku Działkowców, a w szczególności na Krajową Radę i Prezesa Polskiego Związku Działkowców.
 
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza znaczne zainteresowanie mediów ogrodami działkowymi oraz działalnością Związku w okresie poprzedzającym rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny wniosków I Prezesa Sądu Najwyższego a zwłaszcza w okresie oczekiwania na ogłoszenie przez Trybunał Wyroku.
Zainteresowanie mediów a zwłaszcza prasy nie dotyczyło jednak zadań realizowanych przez Polski Związek Działkowców, sukcesów odnoszonych w rozwoju ogrodów, w budowie i modernizacji infrastruktury ogrodowej, w działalności na rzecz obrony ogrodów, w rozwijaniu i krzewieniu oświaty ogrodniczej ale skupiło się na krytyce Związku i jego organów a zwłaszcza na osobie Prezesa Związku – Pana Eugeniusza Kondrackiego, ale także na wskazywaniu nieuzasadnionego zajmowania przez ogrody intratnych terenów w miastach, które to tereny można by wykorzystać w inny sposób.
W szczególności w atakach na ogrody i Związek ale także w atakach na prawa działkowców celowały takie prasowe media jak: „Dziennik-Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” oraz „Polityka”, „Newsweek” i „Przegląd”. Nie są to jednak wszystkie tytuły prasowe, bo dołączyły do nich również niektóre dzienniki lokalne.
Atak na ogrody i Związek nie był jednak przypadkowy. Media atakując ogrodnictwo działkowe wpisywały się w akcje prowadzone przeciw zapisom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez władze dużych miast ulegające wpływom inwestorów komercyjnych i deweloperów, w akcje prowadzone przez sprzyjające im niektóre gremia polityczne wykorzystując do tych celów przedstawicieli samozwańczych, nielicznych stowarzyszeń często skonfliktowanych z prawem.
Przykładem takiej prasowej nagonki na ogrody i Związek są artykuły zamieszczone w „Dzienniku – Gazeta Prawna” pt. „Związek Działkowców ma ludzi ze stali, czyli Zielona Rzeczpospolita za nasze pieniądze” oraz pt. „Państwo zostało za bramą ogrodów działkowych”, artykuły zamieszczone w „Rzeczpospolitej” pt. „Związek działkowców pod obstrzałem” oraz „Co dalej z reformą ogrodów działkowych”, „Sejmowa wojna o działki”. Z kolei wśród licznych artykułów „Gazety Wyborczej” wymienić można artykuły „Trybunał odbił ogródki działkowe” i ostatnio „U Pana Boga w ogródku”. Szczególnie obraźliwe dla Związku i Prezesa ukazały się artykuły w „Polityce” i „Newsweeku”.
Ten zmasowany atak centralnych gazet i poczytnych tygodników zamieszczając nieprawdziwe i kłamliwe informacje miał przygotować grunt pod Wyrok Trybunału i nastawić społeczeństwo przeciw ogrodom a zwłaszcza przeciw Związkowi.
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu pragnie jednakże zwrócić uwagę, że nie wszystkie polskie media przyłączyły się do tego celowo przygotowanego chóru krytyków.
Wskazać tu należy na w miarę obiektywne artykuły między innymi w „Gazecie Wrocławskiej”, która we właściwy sposób przedstawiła protest we wrocławskich ogrodach w ramach Tygodnia Protestu Polskich Działkowców oraz wywiady z działkowcami i działaczami Związku. Również niektóre ośrodki telewizyjne, z wyjątkiem TVN próbowały dość obiektywnie relacjonować wydarzenia i wypowiedzi członków Związku.
Pomimo natychmiastowych pisemnych reakcji na prowadzony przez media atak, w żadnych w/w dziennikach i tygodnikach nie ukazały się sprostowania ani artykuły polemizujące. Prowadzona przez media polityka dowodzi, że prasa w Polsce nie jest wolna od wpływów politycznych i ulega naciskom różnych zainteresowanych grup.
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zdecydowanie przeciwstawia się atakom na społecznych działaczy Związku, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas pozostałym działkowcom i ogrodom.
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zdecydowanie przeciwstawia się atakom na Krajową Radę a w szczególności na osobę Prezesa Związku – Pana Eugeniusza Kondrackiego, który przez ponad 30 lat swoją pracą i ofiarnością w działaniu dowiódł jak leżą mu na sercu losy działkowców, ogrodów i Związku.
Atakując Krajową Radę a zwłaszcza Prezesa Związku, przeciwnicy ogrodnictwa działkowego dążyli do pozbawienia przywództwa Związku, a w ten sposób do rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wzywa wszystkich działkowców i działaczy Związku do obrony swoich przedstawicieli przeciw pomówieniom i przeciw nieprawdziwym informacjom zamieszczanym w prasie i głoszonym w innych mediach. Konferencja Okręgowa wzywa do aktywności w obronie tak bezpardonowo atakowanej Krajowej Rady a przede wszystkim Prezesa Polskiego Związku Działkowców. Związek, który nie jest w stanie obronić swoich władz nie będzie w stanie obronić ogrodów i działkowców.
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wzywa zatem wszystkich działkowców do jedności i solidarności w walce o szczytne idee ogrodnictwa działkowego, których inicjatorem i realizatorem jest Polski Związek Działkowców i jego kierownictwo z Prezesem Związku Panem Eugeniuszem Kondrackim.

Warto odwiedzić


 

Logowanie