28 sierpnia w Warszawie odbyło się V posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Podczas posiedzenia omówione zostały narady odbyte z prezesami zarządów ROD zorganizowane przez OZ, dokonano także podsumowania i oceny i wyników konferencji okręgowych.
KR PZD przyjęła także uchwałę zmieniającą termin zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD na dzień 6 października 2012 r. Zmiana terminu Zjazdu podyktowana jest tym, że dopiero 28 ukazało się pisemne uzasadnienie sędziów TK do orzeczenia z dnia 11 lipca 2012 roku.
Krajowa Rada PZD zajęła także stanowisko w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych, który został złożony do Sejmu przez posłów Solidarnej Polski w dniu 23 sierpnia 2012 r. KR PZD uznała, że projekt ten jest szkodliwy dla miliona rodzin działkowych, dla rodzinnych ogrodów działkowych, społeczności lokalnych i miast oraz godzi w konstytucyjne zasady samorządności obywateli i wolności zrzeszania się. KR PZD uznała, że projekt SP jest w istocie projektem posła Andrzeja Dery z 2009 r., który ówczesny Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu w dniu 16 lipca 2009 r. oraz został powszechnie skrytykowany przez działkowców. Krajowa Rada PZD krytycznie ocenia sytuację w której ten sam poseł firmuje i składa powtórnie w Sejmie skrytykowany powszechnie projekt ustawy.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska KR PZD (link).
Równocześnie informujemy, że na naszej stronie powstała nowa zakładka w której opublikowaliśmy pierwsze stanowiska działkowców w sprawie projektu SP. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią (link).
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie