W dniach od 24 do 25 sierpnia 2012 r. w Szwajcarii, w Zurichu odbyła się Konferencja naukowa, której tematem przewodnim było „Pokazanie siły i słabości ogrodnictwa działkowego”. Konferencja zgromadziła przedstawicieli z narodowych związków działkowców z krajów Unii Europejskiej zrzeszonych w Międzynarodowym Biurze, a także przedstawicieli różnych okręgów Związku Szwajcarskiego. Na konferencję przybyli m.in. reprezentanci Związków Działkowców z Niemiec, Luksemburga, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandi i Austrii. Polski Związek reprezentowała delegacja, której przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Obecni byli także prezes OZ we Wrocławiu Janusz Moszkowski i Prezes OZ w Poznaniu Zdzisław Śliwa. Gości powitał Prezydent Szwajcarskiego Związku Działkowców Walter Schaffner, a także Prezydent Biura Międzynarodowego Chris Zijdeveld oraz Sekretarz Generalny Biura Międzynarodowego Pani Malou Weirich.

Konferencja rozpoczęła się referatem „Jaki jest obraz ogrodów działkowych w opinii publicznej” na przykładzie miasta Zurich, który wygłosił dyrektor zielonego miasta Zurich Ernst Tschannen. Opowiedział się on za potrzebą istnienia ogrodów w miastach, podkreślając, jak bardzo władze i społeczność Zurichu cenią ogrody działkowe traktując je na równi z zielenią miejską. Ogrody działkowe w tym największym szwajcarskim mieście, które jest głównym ośrodkiem gospodarczym kraju, korzystają z dużej pomocy od miasta, które stara się zapewnić im stabilny byt w przestrzeni miejskiej. Rada Miejska Zurichu dostrzega pozytywne aspekty ogrodów, które są dla społeczności nie tylko „zielonymi płucami” miasta, ale także pełnią rolę integracyjną i produkcyjną dla całej społeczności. Między miastami a Szwajcarskim Związkiem Działkowców panuje bardzo dobrawspółpraca, a wszelkie sprawy rozwiązywane są dwustronnie. Nie tylko działkowcy, ale też władze tego miasta chciałyby, aby tych ogrodów było znacznie więcej.
Następnie profesor Wyższej Szkoły Zawodowej Larenstein przy Arnheim (Oddział Uniwersytetu Rolnictwa w Wageningen), dr. Ir D.J.Stobbelaar wygłosił referat „Siły i słabości istoty ogrodnictwa działkowego”. Profesor przedstawił projekt, który zrealizował wspólnie ze Szwajcarskim Związkiem Działkowym i zarządem konkretnego ogrodu. Projekt ten polegał na przekształceniu starego ogrodu w nowoczesny, z uwzględnieniem tych wszystkich funkcji, które są obecnie priorytetem dla Działkowców. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt wypoczynkowy ogrodów, a także na ich ozdobę i estetykę. Przedsięwzięcie to zakończyło się pełnym sukcesem, a jego wynikiem jest piękny, ukwiecony ogród, który jest dumą społeczności działkowej i wszystkich mieszkańców, jak również lokalnych władz miasta i Szwajcarskiego Związku. Projekt ten jest znakomitym przykładem tego, jak można przekształcać i tworzyć nowoczesne ogrody. Pokazuje to siłę, jaka tkwi w ogrodach działkowych, które mogą być piękne i zielone, w niczym nie ustępując parkom czy zielonym terenom miejskim.
Przedstawiciele narodowych związków działkowców mieli możliwość pracy w grupach, gdzie w sposób szczegółowy omawiano sposób postrzegania działkowców i ogrodów przez społeczeństwo, media i polityków w różnych krajach. Dyskutowano nad tym czy obraz ten jest prawdziwy i w jaki sposób informacje te prezentowane są w mediach, a także jak można promować ogrody w społeczeństwie. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że ogrody są niezwykle ważne nie tylko dla samych Działkowców, ale także dla społeczności i miast. Czas w niczym nie uszczuplił roli, jaką pełnią ogrody, a wręcz w znacznym stopniu zwiększył funkcje wypoczynkowe i funkcje, które spełniają wszystkie tereny zielone w miastach. Dyskutanci podkreślali szczególnie ważną rolę ogrodów w miastach. Wskazali, że coraz więcej różnych środowisk dostrzega znaczenie i rolę ogrodów, choć w dalszym ciągu jest to niewystarczające. Dlatego też podstawowym zadaniem narodowych związków działkowców oraz Biura Międzynarodowego jest promocja ogrodów działkowych w społeczeństwie i mediach. Polska delegacja aktywnie uczestniczyła w pracach i dyskusjach w grupie, przedstawiając bogate polskie doświadczenie, w szczególności dotyczące postrzegania działkowców i Związku przez polskie media. Ogrody działkowe w Polsce mają ogromne znaczenie, tym bardziej, że poziomem życia znacznie odbiegamy od pozostałych państw Europejskich i rola działki, jest u nas większa choćby o znaczenie produkcyjne. Ostatnie wydarzenia wskazują jednak, że polskie ogrodnictwo działkowe wchodzi w okres kryzysu. Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki przedstawił także wyniki ponad 3-letniej pracy naukowców zgromadzonych przy Muzeum Etnograficznym w Krakowie, którzy prowadzili projekt poznawczy poświęcony zjawisku ogródków działkowych. Efektem ich pracy jest książka „dzieło-działka”, w której znajdujemy odpowiedź na pytanie: po co są działki.
Uczestnicy rozmawiali również i dzielili się swoimi uwagami na temat tego, w jaki sposób można poprawić wizerunek działkowców w bezpośrednim otoczeniu, a także w opinii publicznej. Podobnie jak u nas, także w innych krajach europejskich zdarza się, że media interesują się działkowcami tylko wtedy, gdy coś się dzieje, najlepiej sensacyjnego i negatywnego. Tymczasem, gdy odbywa się duże zgromadzenie lub konferencja działkowców, temat ten jest mediach pomijany. Polski Związek Działkowców wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także próbując dotrzeć do mediów prowadzi bardzo aktywną działalność w sferze informacyjnej. Na stronie internetowej PZD zamieszczane są aktualne i bieżące wydarzenia związane z działkowcami. Publikowane są także informatory działkowca, ulotki, plakaty oraz miesięcznik „działkowiec”. Międzynarodowe związki Działkowców wskazywały jak ważna  jest profesjonalna obsługa medialna prowadzona przez specjalistów w tej dziedzinie. Konferencja dostarczyła nowe pomysły na promowanie ogrodów działkowych, tak by mogły się dalej rozwijać w harmonii z władzami miast i społeczności, a także z mediami. Warto podkreślić także, że we wszystkich krajach członkowskich Biura Międzynarodowego istnieje jeden Zwiazek, który skupia ogrody i działkowców, a także reprezentuje ich interesy zarówno w kraju, jak i na forum europejskim. W żadnym z tych krajów członkowskich nie ma prób rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego.
Przedstawiciele europejskich związków działkowych w ramach „Europejskiego Dnia Ogrodów” zwiedzali jeden z ogrodów działkowych położony w Zurichu. Podczas trwających tam uroczystości były przemówienia oraz wręczano dyplomy z różnego tytułu dla działkowców. Konferencję zakończyła wspólna uroczystość wraz z działkowcami z Zurichu, zarządem Szwajcarskiego Związku Działkowców oraz zaproszonymi gośćmi z polityki, urzędów i mediów. Uczestnicy konferencji mieli także okazję do spotkań i rozmów z działkowcami. W ogrodach w Zurichu prowadzona jest intensywna uprawa zwłaszcza warzyw i ziół. Działki są schludne i zadbane, a działkowcy są zadowoleni. Koszty użytkowania takiej działki w Szwajcarii są jednak znacznie wyższe niż w polskich ogrodach.
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie