09.11.2021

 

Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu pilniezatrudni w wymiarze 1 etatu do pracy w Biurze OZ osobę na stanowisko
 
 
KSIĘGOWA/KSIĘGOWY
 
Wymagania:
 
     wykształcenie wyższe kierunkowe,
     minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia pełnej księgowości,
     znajomość przepisów podatkowych, w zakresie ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości,
     umiejętność wypowiadania się w formie pisemnej i przed audytorium,
     duża samodzielność, komunikatywność, inicjatywa w działaniu.
 
Aplikacje należy kierować na adres: gk-op-pzd@o2.pl do dnia 15 grudnia 2021r.
 
 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 
 
 
 
 
        W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg we Wrocławiu moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. Poz. 922)”.
       W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez  Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg we Wrocławiu.
       Jednocześnie informujemy, że administratorem danych jest Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg we Wrocławiu ul. Starogroblowa 4. Dane są zbierane na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie