W dniu 10 stycznia 2022r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia miała miejsce uroczystość uhonorowania czołowych działaczy okręgu wrocławskiego Polskiego Związku Działkowców – Medalem „Zasłużony dla Wrocławia”.

 

 

 

      Pan Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia - wręczył ww. Medal Prezesowi Okręgu Panu Januszowi Moszkowskiemu, I-mu Wiceprezesowi Okręgu Panu Karolowi Pacanowskiemu, Wiceprezesowi Okręgu Pani Ewie Gaickiej, Sekretarzowi Okręgu – Panu Czesławowi Warychowi oraz Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pani Zofii Zielińskiej.

 

     Wręczając Medale Prezydent Wrocławia podkreślił zasługi uhonorowanych działaczy w rozwoju wrocławskich ogrodów działkowych, a w szczególności w realizacji wielu inwestycji na terenach ogrodów. Wybudowana i dobrze utrzymana infrastruktura ogrodów służy bezpośrednio znacznej części społeczeństwa miejskiego. Z terenów ogrodów, z ich urządzeń korzystają również pozostali mieszkańcy pobliskich osiedli mieszkaniowych, w tym młodzież i dzieci.

 

 

 

 

      Prezydent Wrocławia zapewnił o dalszym wsparciu rodzinnych ogrodów działkowych przeznaczając na inwestycje i remonty w ROD w 2022r., kolejne środki finansowe w wysokości 600.000 zł (dotychczasowe wsparcie w latach 2019-2021 wyniosło 1.270.000 zł).

      Prezes Okręgu Wrocławskiego PZD – Pan Janusz Moszkowski w imieniu uhonorowanych działaczy Związku serdecznie podziękował Prezydentowi za tak godne wyróżnienie, za docenienie społecznej działalności w ramach Polskiego Związku Działkowców, która jest służbą na rzecz rodzin działkowców i zapewnił  o dalszej współpracy na rzecz rozwoju Wrocławia przy realizacji inwestycji służących wszystkim jego mieszkańcom.

      Prezes Okręgu Wrocławskiego w dowód uznania i współpracy wręczył Prezydentowi Wrocławia Panu Jackowi Sutrykowi – Medal Bene Meritus z okazji Jubileuszu 40—lecia Polskiego Związku Działkowców nadany przez Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego, a Wiceprezes Okręgu Pani Ewa Gaicka wręczyła Prezydentowi bukiet pięknych róż oraz specjalnie dedykowaną książkę naszej pisarki „Księga urodzaju” – Rodzinny Ogród Działkowy „Morele”.

 

      Uroczystość przebiegała w sympatycznej atmosferze, przy wymianie poglądów na temat roli i znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych. Poruszono także ważne tematy merytoryczne jak ponoszone przez ROD wzrastające koszty wywozu odpadów, zainteresowanie mieszkańców działkami, wyposażenia ogrodów w urządzenia służące szerszej społeczności.

      W uroczystości wzięły udział również Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.  

 

                                                                 Wiceprezes Okręgu we Wrocławiu

                                                                 mgr inż. Ewa Gaicka

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie