W dniu 08 września 2012r. na terenie ROD „Marzenie” we Wrocławiu miały miejsce uroczystości Okręgowych Dni Działkowca. Na uroczystość przybyli członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej, zasłużeni działkowcy do odznaczenia odznakami Związku ( Za Zasługi dla PZD i Złotą Odznaką), uczestnicy Konkursów Okręgowych „Najlepszy ROD 2012r.”, „Wzorowa Działka 2012r.” i „Najlepszej Kroniki ROD”, prezesi ogrodów, które obchodzą w 2012 roku Jubileusz istnienia.
         Gośćmi uroczystości byli Burmistrz Miasta i Gminy Wołów - Pan Dariusz Chmura, Burmistrz Miasta i Gminy Trzebnica - Pan Marek Długozima, Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz Laskowice – Pan Aleksander Mitek.
         Posłanie do uczestników uroczystości wraz z życzeniami przesłał Starosta Oleśnicki – Pan Zbigniew Potyrała oraz Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz – Pan Jarosław Głowacki.
         Po powitaniu wszystkich przybyłych osób – Prezes Okręgowego Zarządu mgr Janusz Moszkowski w swoim specjalnym wystąpieniu przypomniał o przypadającej w 2012r. rocznicy Jubileuszu – 115 lat ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz o rocznicach wielu ogrodów okręgu wrocławskiego jak choćby Jubileuszu 65-lecia ROD „Radość” i ROD „Obrońca” oraz 60 rocznicy ROD „Żywioł” w Wołowie.
         Przedstawił skutki Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r., które dotknęły rodziny działkowców i ogrody oraz zadania jakie obecnie są realizowane przez Związek dla łagodzenia skutków Wyroku, zabezpieczenia praw użytkowników działek i istnienia ROD, w tym przede wszystkim przygotowanie i opracowanie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Krytyce poddał projekt „Solidarnej Polski”, który cofa ogrodnictwo działkowe, zapowiada likwidacje PZD i nacjonalizację majątku, zmierza do fiskalizmu i obciążeń podatkowych oraz do administrowania ogrodami przez płatne Zarządy Ogrodów co prowadzi do jeszcze większych obciążeń finansowych działkowców.
         Zwrócił się do Zarządów ROD o wyrażenie swoich stanowisk w sprawie tego projektu, który w rzeczywistości jest powieleniem projektu ustawy „PiS” autorstwa posła Andrzeja Dery, który został odrzucony przez Sejm RP w dniu 16 lipca 2009r.
         Prezes Okręgowego Zarządu podkreślił, że Polski Związek Działkowców działa, pracuje na pełnych obrotach w ramach swoich uprawnień i wezwał wszystkie zarządy do sumiennego wykonywania obowiązków statutowych. Na zakończenie złożył wszystkim działkowcom, odznaczonym, uczestnikom konkursów okręgowych z okazji Dni Działkowca, życzenia przekazał również do Prezesa Krajowej Rady Pana mgr inż. Eugeniusz Kondrackiego, pod którego kierunkiem trwa intensywna praca w Związku nad stworzeniem nowego prawa w celu obrony działkowców, ogrodów, a który tak niesłusznie i niesprawiedliwie był szkalowany przez niektóre dzienniki i tygodniki.
         Prezes Okręgowego Zarządu podziękował za wsparcie Burmistrzom Miast, Miast i Gmin okręgu wrocławskiego w walce o zachowanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
         Podczas uroczystości wręczono 9-ciu zasłużonym działkowcom odznaki PZD przyznane przez Krajową Radę Związku.
         Po odczytaniu przez Wiceprezesa OZ - inż. Józefa Smolisa Uchwały Prezydium Okręgowego Zarządu o rozstrzygnięciu Okręgowego Konkursu „Najlepszy ROD 2012” – laureatom wręczono puchary, dyplomy i nagrody finansowe i rzeczowe oraz wydawnictwa PZD. Tegorocznym zwycięzcą został ROD „Sahara”, zaś III miejsce zajęły ROD „Szczepin”, „Radość”, „Pod Morwami” i „Kolejarz” w Strzelinie. W konkursie uczestniczyło 27 ogrodów. Prezesi ogrodów – laureatów otrzymali specjalne nagrody tzw. „złote” i „brązowe pióro”.
         Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody finansowe i rzeczowe.
         Po odczytaniu Uchwały Prezydium OZ w sprawie rozstrzygnięcia Okręgowego Konkursu „Wzorowa Działka Roku 2012” laureatom i uczestnikom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe oraz wydawnictwa PZD, w tym „Vademecum Działkowca”. W 2012r. I miejsce w konkursie zajęły działki z ROD „Poświętne” i ROD „Sahara”, II miejsce zajęło 6 działek, w tym z ROD „Jubilat” w Jelczu Laskowicach, „Pod Dębami” w Miliczu, im. „B. Chrobrego” w Oławie, ROD „Kolejarz” w Strzelinie, ROD „Pierwiosnek” w Oławie i ROD „Szczepin” we Wrocławiu, II miejsce zajęło również 6 działek z ROD „Czerwone Maki”, „Kolejarz” w Żmigrodzie, „Lotnik”, „Nad Widawą”, „Niskie Łąki” w Miliczu i „Relaks” w Górze. W konkursie wzięło udział 30 najpiękniejszych działek w okręgu.
         W 2012r. odbył się również „Konkurs Kronik ROD”, organizowany raz w kadencji. Do Konkursu swoje kroniki zgłosiło 25 ogrodów. I miejsce zajęły Kroniki ROD „Obrońca” i ROD „Szczepin”, II miejsce zajęły Kroniki ROD „Poświętne” i ROD „Pierwiosnek” w Oławie. III miejsce zajęły Kroniki ROD „Kolejarz” w Strzelinie i ROD „Wyzwolenie” w Strzelinie. Laureaci otrzymali cyfrowe aparaty fotograficzne , nowe książki kronik, dyplomy oraz wydawnictwa PZD, w tym „Vademecum Działkowca”, pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nowe księgi kronik, dyplomy i wydawnictwa PZD.
Do kronikarstwa ogrodów – Okręgowy Zarząd od wielu już lat przywiązuje szczególną uwagę, gdyż w kronikach opisywana jest historia ogrodu, dokonania, rozwój, tradycje i najważniejsze wydarzenia w życiu ogrodu oraz przedstawiani są ludzie zasłużeni dla ogrodu, wzorowi działkowcy, którzy mają swój największy wkład w powstanie i rozwój ogrodu.
W trakcie uroczystości Dni Działkowca wręczono przedstawicielom 6-ciu ogrodów puchary Jubileuszowe wraz z dyplomami.
Podczas uroczystości catering oferował poczęstunek tj. karkówkę, kiełbasę i kaszankę oraz przysłowiową szklankę „działkowego” piwa.
Uroczystości Dni Działkowca przebiegały w atmosferze radości ale i zatroskania o los rodzinnych ogrodów działkowych.
 
                                                       
                                           Prezydium OZ PZD
                                           we Wrocławiu

Warto odwiedzić


 

Logowanie