POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „RADOŚĆ”
ul. Klecińska 124,   54-412 Wrocław; tel. 0512 733 758;
adr. koresp. ul. Strzegomska 288/2, 54-432 Wrocław
 
NIP: 894-25-99-047                                                                                                        REGON: 00701591549776
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydz. Gosp. Kraj. Rejestru Sądowego               Nr KRS: 0000293886
 
L.dz. 086/12                                                                                       Wrocław, dnia 10.09 2012 r.
 
 
STANOWISKO
 
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” we Wrocławiu
w sprawie: projektu ustawy o ogrodach działkowych
złożonego w Sejmie przez posłów Solidarnej Polski
 
                 Z nieukrywanym wzburzeniem odbieramy fakt, że w dniu 23 sierpnia b.r. w Sejmie RP posłowie Solidarnej Polski złożyli projekt ustawy o ogrodach działkowych i że w istocie rzeczy jest to projekt posła Andrzeja Dery z 2009 r. - ten sam, który ówczesny Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu w dniu 16 lipca 2009 r. Wtedy był to projekt Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości do którego wówczas należał pan Andrzej Dera.
 
                 Wspomniane odrzucenie projektu ustawy z 2009 r. poprzedziła fala tysięcy protestów działkowców z całego kraju zakończona I Kongresem Polskiego Związku Działkowców zwołanym dwa dni wcześniej. Zdumiewa więc fakt, że ten sam projekt, tylko częściowo zmodyfikowany, zachowujący nawet błędy z pierwotnego tekstu, ponownie przedkłada się Sejmowi do uchwalenia. Jest to wyraźny braku szacunku autorów złożonego projektu dla Sejmu RP. Projekt złożony obecnie niewiele różni się od poprzedniego i wcale nie rozwiązuje problemu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Ma na celu przede wszystkim zlikwidowanie Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizację majątku milionowej rzeszy działkowców. Coś takiego mógł wymyślić tylko zagorzały wróg działkowców! Na przestrzeni ostatnich lat pan poseł Andrzej Dera jednoznacznie udowodnił, że jest naszym wrogiem i że doskwierają mu sukcesy Polskiego Związku Działkowców w zakresie rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.
 
                  Z naszej strony popieramy stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 28 sierpnia 2012 r. wyrażone w sprawie wspomnianego projektu złożonego w Sejmie w dniu 23.08.br. i odnoszące się szczegółowo do całej sprawy. Zwracamy się też do Marszałek Sejmu oraz do posłów o odrzucenie tego projektu, szkodliwego dla naszego społeczeństwa.
                
      Sekretarz Zarządu                                        Prezes Zarządu
      ROD „Radość”                                              ROD „Radość”
 
      Maciej Skórzyński                                        Jerzy Karpiński
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie