Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Westerplatte we Wrocławiu
z dnia11 września 2012
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych złożonego w Sejmie przez posłów Solidarnej Polski
 
 
Posłowie Solidarnej Polski złożyli w Sejmie projekt ustawy o ogrodach działkowych,upoważniając do reprezentowania posła Andrzeja Derę.
Tymczasem projekt ten był min autorstwa posła A. Dery opracowany już w 2009r. i wtedy też odrzucony przez Sejm jako niekonstytucyjny.
         Uznajemy za ignorancję przedkładanie przez posła Andrzeja Derę projektu ustawy w niezmienionej treści po raz kolejny, mimo ogromnego sprzeciwu środowiska działkowców i odrzucenia przez Sejm. Projekt ten tak naprawdę przewiduje przejęcie ogrodów przez gminy, utratę dotychczasowych praw przez działkowców, nacjonalizację majątku Polskiego Związku Działkowców. Tymczasem będąc działkowcem zapomina, że majątek Związku to majątek działkowców powstały z naszych składek. Nie chce słyszeć o tym, że z tego funduszu modernizowane są ogrody działkowe( remonty, elektryfikacja, kanalizacja itd.), finansowana jest ochrona prawna, edukacja, ekologia. Działkowiec ponosi niewielkie koszty zaś korzyści ma niewspółmierne. Tego też projekt ten nas pozbawia, ofiarowując w zamian wywłaszczenie, opodatkowanie, podporządkowanie gminom.
Już w 2009r. projekt ten został oprotestowany przez nasze środowisko, poparli nas liczni posłowie oraz samorządowcy z wielu regionów kraju. Na Kongresie Polskiego Związku Działkowców przyjęto stanowiska w tej sprawie, które skierowano do Sejmu, posłów i władz naszego kraju. Zgodzono się z naszym stanowiskiem i teraz poseł A. Dera odgrzebuje swoje stare poglądy licząc na zanik pamięci posłów i działkowców? To wyjątkowa ignorancja!
Posłowie Solidarnej Polski powinni solidarnie dbać o dobro wszystkich Polaków. Działkowcy to też obywatele, którzy oczekują równego traktowania ochrony prawnej, jaka przysługuje każdemu Polakowi.
Ustawa o ogrodach działkowych powinna bronić praw działkowca, który nie jest bogaty, najczęściej w wieku emerytalnym, oczekujący ochrony socjalnej, społecznej i zdrowotnej. To zapewniała nam dotychczasowa ustawa. Projekt posła A. Dery jest jej przeciwieństwem. Tymczasem my działkowcy oczekujemy obrony praw konstytucyjnych i traktowania nas jak partnerów w ustanawianiu naszych praw a nie bezrozumną mas e, która wszystko przyjmie. Takiemu traktowaniu mówimy NIE!
Przykro, że poseł zamiast występować w obronie praw obywateli występuje przeciw nim w imię własnych interesów.
Liczymy na to, że posłowie Solidarnej Polski wykażą się odpowiedzialnością i wycofają z projektu, który Sejm już raz odrzucił, bo przecież ani Konstytucja ani prawo od 2009 roku się nie zmieniło.
 
Zarząd ROD Westerplatte
we Wrocławiu

Warto odwiedzić


 

Logowanie