TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY  
 
STANOWISKO
    
 
ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO ''OŚWIATA'' WE WROCŁAWIU   W SPRAWIE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.
 
          Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania działkowców  Rodzinnego Ogrodu Działkowego ''OŚWIATA'' we Wrocławiu pragniemy wyrazić swoje niezadowolenie z wydanego wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, wyroku na Działkowców , Ogrody Działkowe i Polski Związek . Trzynastu Sędziów w dniu 11 lipca doprowadziło nas działkowców do utraty zaufania do państwa i stanowionego w nim prawa. Jak to możliwe , że ustawa przyjęta przez Sejm , podpisana przez Prezydenta , poparta przez działkowców , obowiązująca przez siedem lat nagle stała się niekonstytucyjna . Wyraz swojego braku szacunku do działkowców Sędziowie pokazali już w dniu rozprawy , kiedy zaproszono do udziału w rozprawie przedstawicieli stowarzyszeń , reprezentowanych przez byłych działkowców którzy zostali pozbawieni działek i utraty członkostwa związku za łamanie prawa . To te  osoby  były dla Sędziów Trybunału partnerem do prowadzenia rozmów o przyszłości ogrodnictwa działkowego. Nie możemy zrozumieć jak Polski Związek Działkowców jako ogólnopolska , samodzielna i samorządna organizacja społeczna powołana do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków  w/g Trybunału jest monopolistą ,przecież prawo nie zabrania tworzenia innych organizacji zrzeszających działkowców. Ponadto przynależność do PZD jest dobrowolna.
Jak to możliwe, że Związek posiadający osobowość prawną , zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, legalnie działający zrzeszający ponad milion działkowców, wyrokiem Szanownych Sędziów ma być ,,zlikwidowany''. Przecież w toku postępowania przed Trybunałem nie wykazano , że Związek realizował cele niezgodne z Konstytucją . Niedopuszczalne jest twierdzenie ,że PZD realizował własne interesy , przecież to działkowcy tworzą Związek i w pełni się z nim identyfikują. To co budowano przez ponad 100 lat zostało zniszczone , czy naprawdę liczy się tylko biznes , a gdzie wartości społeczne i dobro człowieka.                          
  W naszej ocenie wyrok Trybunału ma charakter czysto polityczny i zapadł jeszcze przed rozprawą , jest nie do zaakceptowania przez działkowców.
                                                               za zarząd ROD
                                                             ''Oświata'' we Wrocławiu
                                                                                            Prezes Karol Pacanowski            

Warto odwiedzić


 

Logowanie