MARSZAŁEK SEJMU
 
STANOWISKO
    
 
ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO ''OŚWIATA'' WE WROCŁAWIU   W SPRAWIE WNIESIONEGO PRZEZ SOLIDARNĄ POLSKĘ  PROJEKTU USTAWY O OGRODACH DZIAŁKOWYCH.
     
    Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ''OŚWIATA'' reprezentujący blisko trzystu działkowców apeluje do Pani Marszałek o odrzucenie projektu ustawy o ogrodach działkowych złożonego przez posłów Solidarnej Polski , który jest szkodliwy dla działkowców . Przedłożony projekt zawiera rozwiązania znane już z wcześniejszych projektów Prawa i Sprawiedliwości . Nie ma w nim nic nowego, powielono dotychczasowe frazesy, które są sprzeczne ze stanem faktycznym.  Nie jest bowiem tajemnicą , że prawdziwym skutkiem tych obietnic nie będzie dobro działkowców , ale pozbawienie ich gwarancji prawnych , które aktualnie uniemożliwiają swobodne przeznaczenie na cela komercyjne gruntów zajętych przez ogrody. To nie jest projekt dla działkowców , to jest projekt dla ludzi bogatych, przebiegłych i dla inwestorów czekających na tanią ziemię w miastach . Skutkiem wejścia w życie ustawy będzie całkowita likwidacja ogrodów działkowych i nacjonalizacja majątku w stylu powojennym i zniszczenie wszystkiego co wybudowano w ciągu 100 lat społecznych organizacji ogrodów działkowych. Przedłożony projekt jest pełen sprzeczności prawnych , a także w proponowanych rozwiązaniach niezgodny z konstytucją. Autorzy projektu nie zadali sobie trudu aby zaktualizować projekt tylko powielają rozwiązania i zapisy znane nam z roku 2009.  Wówczas Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił ten projekt uznając go za niekonstytucyjny. Wnioskodawcę projektu Posła Derę znamy  jako przeciwnika ogrodów działkowych , mamy w pamięci jego wystąpienia , szczególnie  te  przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie dał się poznać jako wróg ogrodnictwa działkowego całkowicie nieznający tematyki ogrodnictwa , w swoich wypowiedziach kompromitując nie tylko siebie , ale  także  Sejm  RP .                       
Mamy nadzieję , że tym razem Pani Marszałek opowie się za ogrodnictwem działkowym i dobrem działkowców i nie dopuści do dalszego procedowania tego projektu ustawy .   
 

                                                                  Za Zarząd ROD "Oświata" we Wrocławiu

                                                                           Prezes Karol Pacanowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie