Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„RELAKS” w Oleśnicy
 
 
 
 
 Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
 
 
STANOWISKO
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAKS” w Oleśnicy z posiedzenia w dniu 06 września 2012 r.
 
w sprawie projektu o ogrodach działkowych złożonego w Sejmie przez posłów Solidarnej Polski
 
 
Szanowna Pani Marszałek,
 
            Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Oleśnicy po zapoznaniu się z projektem złożonym w Sejmie przez posłów Solidarnej Polski pragnie wyrazić ubolewanie, że taki bubel prawny wyszedł z ugrupowania,którego liderem jest prawnik.
            Złożony projekt ustawy jest niczym innym,jak odrzuconym 16 lipca 2009 r. w pierwszym czytaniu projektem ustawy przedstawionym przez PIS . Nieznaczne poprawki są jeszcze bardziej niekorzystne dla działkowiczów. Projekt ustawy robi wrażenie napisanego na kolanie przez osoby nieznające się na prawie, nieznające się na problematyce ogrodów działkowych i dążące do przejęcia gruntów ogrodów działkowych na inne cele, a więc komercyjne, ponieważ  przekazaniu ichna cele publiczne działkowicze nie sprzeciwiają się.  Projekt ustawy SP jest nieudolną kopią ustawy o własności lokali, ponieważ inne są uwarunkowania własności lokali,a inne własności czy najmu działki w ogrodzie działkowym. Projekt ten w imię zasad demokratycznego państwa prawnego chce odebrać legalnie działającemu, zarejestrowanemu wKRSie zrzeszeniu majątek wypracowany przez wiele lat przez działkowców i znacjonalizować go (chodzi o fundusz rozwoju i fundusze celowe). Pozbawia działkowców praw nabytych i zwolnień z podatków, opłat administracyjnych i innych. Zwiększy to koszty utrzymania działki, co w trudnych czasach wiele osób starszych, emerytów i rencistów pozbawi możliwości utrzymania działki ze względów finansowych. Na domiar złego wnioskodawcy wyznaczyli na swojego reprezentantaPana Posła Andrzeja Derę, który w trakcie wystąpień przed Trybunałem Konstytucyjnym zaprezentował swoją nieznajomość prawa, dokumentów regulujących działalność PZD i problematyki ogrodów działowych. Krytykował przepisy obowiązujące w ogrodach działkowych,a sam w projekcie swojego ugrupowania zgodził się na wiele sprzeczności wewnętrznych,pominął wiele ważnych dla działalności ogrodów rozwiązań i to mu nie przeszkadzało przedstawić  Sejmowi takiego projektu do procedowania.
            Zarząd ROD „Relaks” w Oleśnicy uważa, że projekt Solidarnej Polski powinien być odrzucony jako szkodliwy dla ogrodów działkowych i całego ruchu działkowców.
 
Szanowna Pani Marszałek!
            Mamy nadzieję, że Sejm,  pod Pani kierownictwem, kierując się dobrem społecznym, dobrem ponad miliona działkowiczów, w trakcie prac nad nową ustawą nie stworzy podobnej ustawy do tej złożonej przez Solidarną Polskę. Mamy nadzieję, że w pracach komisji opracowującej ustawę nie zabraknie głosów samych zainteresowanych i fachowców, którzy znają się nie tylko na prawie, ale również  będą się znać na problematyce ogrodów działkowych.
 
Wiceprezes Zarządu        Wiceprezes Zarządu      Prezes Zarządu  
DanutaPrus-Niewiadomska  Andrzej Cichowlas           Zbigniew Knapek
 
 
 
Sekretarz Zarządu ROD Skarbnik Zarządu ROD  Członek Zarządu ROD 
 Janusz Czarnecki             Krystyna Stężała             Krystyna Lewek
 
 
 
Członek Zarządu ROD  Członek Zarządu ROD    Członek Zarządu ROD
Ryszard Kałużny             Lucjan Klimas                  Sławomir Rodak
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie