Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„RELAKS” w Oleśnicy
 
 
 
 
Prezes
Trybunału Konstytucyjnego
Pan prof. Andrzej Rzepliński
 
 
 
STANOWISKO
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAKS” w Oleśnicy z posiedzenia w dniu 06 września 2012 r.
 
w sprawie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2012 r.
 
 
Szanowny Panie Prezesie
 
            Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Oleśnicy stwierdza, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. jest dużym zaskoczeniem dla działkowiczów. Liczyliśmy, że Trybunał Konstytucyjny mając na uwadze dobro społeczne, los ponad miliona obywateli najuboższych, których nie stać na kupno działek rolnych zakwestionuje niektóre artykuły, ale całość ustawy i jej fundamentalne artykuły nie zostaną zakwestionowane w całości. Tak się nie stało. Otworzono furtkę do opracowania nowej ustawy w której działkowców pozbawia się możliwości posiadania działki za niewielkie pieniądze. Ugrupowania zasiadające w Sejmie chcą złożyć swoje projekty nowej ustawy i wszystkie mają być dobre dla działkowców. Z projektem ustawy Solidarnej Polski mogliśmy się już zapoznać. Przewiduje on nacjonalizację majątku działkowców wypracowanego przez lata na funduszach celowych, daje możliwość likwidacji każdego ogrodu na dowolny cel wójtom, burmistrzom, prezydentom, pozbawia się działkowców zwolnień z podatków i opłat administracyjnych itp. Projekt Solidarnej Polski przewiduje płacenie zarządowi, opłaty administracyjne, podatki od części wspólnych. Zwiększy to znacznie opłaty od każdej działki i nie wszystkich stać będzie na takie wydatki. I to wszystko dla „dobra” działkowców, którymi są najczęściej ubodzy emeryci i renciści, czy też, w ostatnich latach daje się to zauważyć, młodzi - zadłużeni hipotecznie ludzie przychodzący z dziećmi na działkę po owoce i warzywa, ale także dla rekreacji, bo nie stać ich na wyjazdy za miasto.
Działkowcy przez 110 lat  budowali swój samorząd i przechodząc różne koleje losu, dopracowali się na chwilę obecną najlepszych struktur i najlepszych przepisów. Prawo działające w ogrodach daje gwarancję porządku, ładu, bezpieczeństwa i spokojnego wypoczynku. Negując PZD niszczy się ogrodnictwo w Polsce. Odrębne zdanie dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego dobitnie świadczy, że rozwiązanie prawne mogło być inne i zarazem zgodne z Konstytucją. Dlaczego zabrakło dobrej woli aby rozwiązać niezgodności z Konstytucją ale z wolą samych działkowiczów? Komu ma służyć nowa ustawa – działkowiczom czy innym w robieniu interesów? Pytania pozostaną bez odpowiedzi.
            Działkowcy ROD „Relaks” przyjęli Wyrok Trybunału Konstytucyjnego do wiadomości. Nie popierają go i uważają, że zmiana ustawy spowoduje dużo zła działkowiczom, ekologii przyrodzie i samym miastom. Pomimo zapewnień wszystkich opcji politycznych, że robi się to dla działkowiczów, fakty są inne - bo ile było protestów przeciwko zmianie obecnej ustawy a ile było za zmianą?
 
Wiceprezes Zarządu ROD   Wiceprezes Zarządu ROD    Prezes Zarządu ROD
DanutaPrus-Niewiadomska     Andrzej Cichowlas                  Zbigniew Knapek
 
 
 
Sekretarz Zarządu ROD    Skarbnik Zarządu ROD         Członek Zarządu ROD
 anusz Czarnecki                  Krystyna Stężała                     Krystyna Lewek
 
 
 
Członek Zarządu ROD                    Członek Zarządu ROD                    Członek Zarządu ROD
 
     Ryszard Kałużny                                 Lucjan Klimas                                     Sławomir Rodak

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie