S T A N O W I S K O
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 12 września 2012r. w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych przedłożonego Marszałkowi  Sejmu RP przez posłów „Solidarnej Polski”
 
         Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że projekt ustawy o ogrodach działkowych wniesiony do Sejmu RP przez grupę posłów „Solidarnej Polski” jest w rzeczywistości skorygowanym w niewielkim stopniu projektem ustawy Prawa i Sprawiedliwości prezentowanym przez posła Andrzeja Derę, który rozpatrywany był przez Sejm RP i który został odrzucony przez Sejm już w pierwszym czytaniu w dniu 16 lipca 2009r. Projekt ustawy „PiS” a obecnie „Solidarnej Polski” został ówcześnie poddany ostrej krytyce zarówno przez setki tysięcy działkowców, społeczności lokalne, samorządy terytorialne i wszystkie pozostałe ugrupowania polityczne, a znawcy prawa orzekli, że jest on niezgodny z Konstytucją RP. Projekt tej ustawy został ponadto negatywnie oceniony przez wielotysięczną grupę działkowców podczas I Kongresu PZD w dniu 14 lipca 2009r.
         Pomimo tak druzgocącej  oceny tego projektu poseł Andrzej Dera ponownie proponuje projekt ustawy, który zawiera w swej treści szkodliwe dla działkowców i ogrodów rozwiązania. Ponownie bezpodstawnie i bezprawnie proponuje likwidację społecznej organizacji Polskiego Związku Działkowców oraz nacjonalizację majątku PZD i jego funduszy a szczególnie Funduszu Rozwoju ROD. Proponując te rozwiązania posługuje się ponownie nieaktualną terminologią co świadczy o niechlujstwie prawnym posła i osób z nim współpracujących a fakt nieustannego dążenia przez posła Andrzeja Derę do likwidacji Związku świadczy o jego ślepej nienawiści do tak zasłużonej dla polskich działkowców Organizacji.
         Przedstawiając projekt ustawy poseł Dera próbuje załatwić swoje prywatne sprawy proponując wielkość działki w ogrodzie od 600 do nawet 1500 m2 powierzchni. Jednocześnie proponuje niemal pełne podporządkowanie ogrodu władzy wójta, burmistrza czy prezydenta, który niemal w każdej sytuacji powołuje specjalnego pełnomocnika lub kuratora ogrodu. To wyłącznie od samorządu terytorialnego – rady gminy ma zależeć pozostawienie lub likwidacja ogrodu. Działkowcy praktycznie nie mają nic do powiedzenia. Zamiast powierzyć zarządzanie ogrodem przez społeczną organizację proponuje on powoływanie wspólnot ogrodowych na wzór wspólnot mieszkaniowych i administrowanie ogrodem przez płatny zarząd. Projekt „Solidarnej Polski” a w zasadzie posła Dery cechuje ponadto nadmierny fiskalizm i liczne obciążenia finansowe działkowców, które w sumie będą trudne do udźwignięcia szczególnie przez emerytów i rencistów. Projekt ustawy doprowadza do swoistej „szachownicy” w ogrodzie ponieważ przewiduje możliwość nabycia – kupna działki na własność bez już tzw. „przysłowiowej złotówki” ale na pełnych zasadach zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i tylko w takim przypadku gdy teren ogrodu ma swoje usytuowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto działkowiec jest zobligowany do poniesienia pełnych kosztów geodezyjnych, notarialnych i sądowo-wieczystych.
         Przedstawiając powyższą ocenę projektu ustawy „Solidarnej Polski” – Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że jest on wyjątkowo szkodliwy i niekorzystny dla działkowców, łamie wszelkie zasady samorządności pozarządowej organizacji społecznej, łamie prawa obywatelskie działkowców i wolności zrzeszania się. Te demokratyczne zasady zawarte w Konstytucji RP powinny ale nie są przez pana posła Derę znane i jak widać nie są przestrzegane.
         Przedstawiając ten skompromitowany projekt ustawy Pan Poseł Andrzej Dera wystawił sobie świadectwo aroganta i ignoranta wobec milionowej rzeszy działkowców oraz wobec całego społeczeństwa.
         Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się zatem do Marszałka Sejmu RP oraz do posłów o zdecydowane odrzucenie projektu ustawy „Solidarnej Polski” jako szkodliwego i sprzecznego z dążeniami rodzin działkowców użytkujących działki w ogrodach i sprzecznego z decyzją Sejmu RP , który niemal identyczny projekt odrzucił w dniu 16 lipca 2009r.
 
                                        Prezydium OZ PZD
                                       we Wrocławiu

Warto odwiedzić


 

Logowanie