23.06.2022

 

 Komar brzęczący - opis, informacje - Hurtownia, sklep ze środkami  owadobójczymi do zwalczania szkodników | Tedan

 

 

Od 20 lat Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia prowadzi badania dotyczące liczebności komarów. Specyficzne warunki klimatyczne miasta Wrocławia jak również obecność wielu zbiorników wodnych sprzyjają rozwojowi komarów w mieście. Wieloletnie badania prowadzone przez  Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia wskazują, iż najbardziej skutecznym sposobem kontroli populacji komarów jest system łączący różne metody: działania specjalistyczne tj.: stały monitoring dynamiki rozwoju lokalnej populacji komarów i potencjalnych miejsc rozwojowych, wyznaczenie miejsc wymagających przeprowadzenia oprysków, nadzór merytoryczny nad wykonywanymi zabiegami, ocena ich skuteczności oraz działania społeczne, w których społeczność lokalna w tym również działkowcy może zminimalizować liczebność i uciążliwość komarów poprzez działania tj.:
·       Sadzenie roślin ,które odstraszają komary tj.: lawenda wąskolistna, mięta pieprzowa, komarzyca, kocimiętka właściwa, bazylia pospolita, mirt zwyczajny, koper włoski, surmia bignoniowa.
·       Eliminacja miejsc sprzyjających rozwojowi komarów tj.: wysoka trawa, zarośla itp.
·       Stosowanie preparatów odstraszających owady.
·       Używanie moskitier ochronnych.
·       Zarybianie oczek wodnych drobnymi rybami, które będą zjadały pojawiające się larwy.
·       Systematycznie czyszczenie rynien z liści i innych zanieczyszczeń, aby woda mogła swobodnie przepływać.
·       Zabezpieczanie pojemników na gromadzenie deszczówki moskitierą lub wymienianie wody w pojemniku 2 razy w tygodniu wykorzystując ją do podlewania roślin.
Zachęcamy wszystkich działkowców  do wdrożenia ww. metod na swoich działkach.
 
mgr inż. Anna Melska
St. Instruktor ds. oświaty ogrodniczej
 OZ PZD Wrocław
 

  

Warto odwiedzić


 

Logowanie