O D E Z W A
 
       Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 08 października 2012r. do posłów i senatorów okręgu wrocławskiego w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
         Okręgowy Zarząd, Okręgowa Komisja Rewizyjna i Okręgowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdzają , że od ponad 20 lat Związek jest celem ataków, za skuteczną działalność na rzecz rozwoju a zwłaszcza na rzecz obrony terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Jako samorządna, pozarządowa organizacja społeczna z powodzeniem od wielu lat realizuje zadania służące szerokiej rzeszy społeczeństwa zyskując sobie uznanie i poparcie mieszkańców miast, miast i gmin potwierdzone wynikami Sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.
         Działalność Związku nakierowana na pomoc socjalną, zapewniając wypoczynek i rekreacje rodzin, poprawiając stan środowiska i wprowadzająca do ogrodów bioróżnorodność uwzględniła także potrzeby rozwoju miast i gmin, zwłaszcza w zakresie komunikacji i innych zadań publicznych.
         Polski Związek Działkowców opierał się jedynie zakusom na totalną likwidację rodzinnych ogrodów działkowych zwłaszcza na cele komercyjne i deweloperskie. Fałszywie pojmowany monopol Polskiego Związku Działkowców , niezrozumienie dla celów i zadań Związku, ataki inwestorów na odebranie praw PZD w zakresie obrony terenów ogrodów, spowodowały że w dniu 11 lipca 2012r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP aż 24 przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy którą popierało niemal całe działkowe społeczeństwo gdyż w obronie ustawy swoje podpisy złożyło ponad 620 tysięcy członków PZD. Z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nie zgodziło się 2-óch sędziów TK, wytykając pozostałym sędziom błędną ocenę przepisów ustawy oraz nie uwzględnienie ducha ustawy i specyficznej roli Związku, który realizując bardzo dobrze swoje zadania skierowane do społeczeństwa wyręcza organy samorządów terytorialnych oraz oszczędza środki budżetów gmin.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pomimo, że Związek się z nim nie zgadza, że nie zgadzają się z nim działkowcy i przeważająca część społeczeństwa polskiego wymusił podjęcie zwłaszcza na samych zainteresowanych działań w celu opracowania projektu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Projekt ustawy po szerokich konsultacjach społecznych został ostatecznie zaakceptowany na Nadzwyczajnym X Zjeździe Krajowym Polskiego Związku Działkowców w dniu 06 października 2012r.
         Projekt ustawy uwzględnia wszystkie zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego oraz uwzględnia te przepisy, które nie zostały zakwestionowane. Rodzinne ogrodnictwo działkowe prowadzone będzie przez stowarzyszenia ogrodowe w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach”. Projekt ustawy zabezpiecza istnienie ogrodów w miastach i gminach dostosowując się do innych przepisów zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w specustawach: drogowej, wałowej i jądrowej. Projekt ustawy w pełni zabezpiecza prawa użytkowników działek a działkowiec jest traktowany jako najważniejszy podmiot.
                Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców postanowił nadać projektowi ustawy status projektu obywatelskiego a to znaczy, że należy zebrać pod projektem ustawy ponad 100 tysięcy podpisów. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i cały Związek jest przekonany, że za projektem opowie się znacznie więcej osób, nie tylko działkowców ale i duża część pozostałych mieszkańców miast i gmin.
         Okręgowy Zarząd, Okręgowa Komisja Rewizyjna i Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD we Wrocławiu przedstawiając powyższe zwracają się do Pani Poseł i do Pana Posła, do Pani Senator i do Pana Senatora o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie tylko składając pod nim swój podpis ale również głosując za nim w Sejmie RP.
         Panie i Panowie Posłowie, Panie i Panowie Senatorowie pozwólcie uchwalić ustawę, którą chce samo środowisko rodzin działkowców i którą popiera wiele milionów mieszkańców naszego Kraju.
Liczymy na Wasze wsparcie, za które serdecznie dziękujemy.
Wiceprezes OZ PZD                       Wiceprezes OZ PZD                      Prezes OZ PZD
Jerzy Karpiński                               inż.  Józef  Smolis                          mgr Janusz Moszkowski
                        Sekretarz OZ PZD                           Skarbnik OZ PZD
                        mgr  Barbara Korolczuk                  dr  Grażyna Watras
 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej
mgr  Henryk Tomaszewski                                  inż. Franciszek Skrzypniak 

Warto odwiedzić


 

Logowanie