ODEZWA
Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 08 października 2012 r. do samorządów terytorialnych okręgu wrocławskiego.
Okręgowy Zarząd, Okręgowa Komisja Rewizyjna oraz Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD we Wrocławiu informują, że Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r, który zakwestionował aż 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wymusił na Polskim Związku Działkowców, jako na statutowej reprezentacji działkowców podjęcie działań w celu opracowania, a następnie uchwalenia przez Sejm RP nowego aktu normatywnego regulującego zagadnienia związane z rodzinnymi ogrodami działkowymi, w tym również z zarządzaniem terenami ROD.
Intensywnie pracując oraz prowadząc równocześnie szerokie konsultacje społeczne Polski Związek Działkowców doprowadził do opracowania nowego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Projekt ustawy zapewnia działkowcom i ogrodom bezpieczeństwo prawne, zachowuje nabyte przez działkowców prawa, zapewnia ciągłość praw i uprawnień działkowców i ich organizacji. Projekt ustawy uwzględnia wszelkie wymogi wynikające z Wyroku Trybunału Konstytucyjnego i jest zgodny z postulatami i oczekiwaniami działkowców. Projekt ustawy bezwzględnie stanowi, że działkowiec jest najwyższym podmiotem, a rodzinne ogrody działkowe prowadzone będą przez stowarzyszenia ogrodowe.
W dniu 6 października 2012r projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych został zaakceptowany przez Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców. Zjazd postanowił o nadaniu projektowi ustawy statusu projektu obywatelskiego. Aby tak się stało za projektem ustawy powinno się podpisać co najmniej 100 tysięcy działkowców. Powołany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, oraz cały Związek wyraża przekonanie, że za projektem ustawy swoje podpisy złoży znacznie więcej nie tylko działkowców, ale i duża część pozostałych mieszkańców miast i gmin.
Okręgowy Zarząd, Okręgowa Komisja Rewizyjna i Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD we Wrocławiu przedstawiając powyższe zwracają się do przedstawicieli samorządów terytorialnych okręgu wrocławskiego o udzielenie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie tylko składając swój podpis za projektem ustawy, ale o wsparcie działań i inicjatyw zarządów i komisji rodzinnych ogrodów działkowych na Państwa terenie.
Za wszelką udzieloną pomoc w tej sprawie oraz za pisemne poparcie obywatelskiego projektu ustawy serdecznie dziękujemy.
 
Wiceprezes OZ PZD           Wiceprezes OZ PZD            Prezes OZ PZD
JerzyKarpiński                  inż. Józef Smolis                mgr Janusz Moszkowski
Sekretarz OZ PZD              Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr Barbara Korolczuk        mgr Henryk Tomaszewski
                                     
Skarbnik OZ PZD               Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej
dr Grażyna Watras             inż. Franciszek Skrzypniak 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie