S T A N O W I S K O
 
       Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 08 października 2012r. w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
 
         Okręgowy Zarząd, Okręgowa Komisja Rewizyjna i Okręgowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z ogromnym zadowoleniem przyjmują zaakceptowany przez Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD , projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
         Zgodnie z Uchwałą X Nadzwyczajnego Zjazdu organy okręgowe Związku przystępują do natychmiastowych działań w celu nadania projektowi ustawy statusu projektu obywatelskiego.
         Okręgowy Zarząd, Okręgowa Komisja Rewizyjna i Okręgowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wyrażają zdecydowane przekonanie, że zarządy rodzinnych ogrodów działkowych, komisje rewizyjne i komisje rozjemcze okręgu wrocławskiego uczynią wszystko co niezbędne by zarówno - działkowcy, członkowie Związku w rodzinnych ogrodach działkowych jak i szeroka rzesza społeczeństwa naszych miast, miast i gmin oraz gmin udzieliły szerokiego poparcia dla projektu ustawy składając za nim swój podpis. Jednocześnie okręgowe organy Polskiego Związku Działkowców w pełni popierają wszystkie niezbędne działania Krajowej Rady dla uchwalenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Wiceprezes OZ PZD                       Wiceprezes OZ PZD                      Prezes OZ PZD
Jerzy Karpiński                               inż. Józef Smolis                          mgr Janusz Moszkowski
                        Sekretarz OZ PZD                           Skarbnik OZ PZD
                        mgr Barbara Korolczuk                  dr Grażyna Watras
 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej       Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej
mgr Henryk Tomaszewski                                    inż. Franciszek Skrzypniak 

Warto odwiedzić


 

Logowanie