Wrocław dnia, 03 stycznia 2023r.

 

L.dz.  23  /2023

ZARZĄDY  ROD

MIASTA WROCŁAWIA

 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przedstawia poniżej harmonogram szkoleń dla nowych działkowców. Ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych miejsc skierowany na szkolenie działkowiec powinien odpowiednio wcześniej zapisać się telefonicznie (zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00), dzwoniąc do OZ PZD we Wrocławiu pod nr telefonu: 798-697-354.

Brak zapisu telefonicznego wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia z zakresu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013r., Statutu PZD, Regulaminu ROD, praw i obowiązków działkowca, zasad zagospodarowania działki i podstaw sadownictwa, warzywnictwa, nawożenia i ochrony roślin będą trwać  około 160 minut w każdy dzień  i odbędą się w Okręgowym Domu Działkowca we Wrocławiu przy  ul. Starogroblowej 4 (przedłużenie ul. Długiej)  w następujących terminach:

lp.

MIESIĄC

ROK

DZIEŃ TYGODNIA

 

Godzina  rozpoczęcia szkolenia

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

 

1.

LUTY/MARZEC

2023

27

28

1

16:00

2.

MARZEC

2023

13

14

15

16:00

3.

MARZEC

2023

27

28

29

16:00

4.

KWIECIEŃ

2023

17

18

19

16:00

5.

MAJ

2023

8

9

10

16:00

6.

MAJ

2023

22

23

24

16:00

7.

CZERWIEC

2023

12

13

14

16:00

8.

WRZESIEŃ

2023

11

12

13

16:00

9.

WRZESIEŃ

2023

25

26

27

16:00

10.

PAŹDZIERNIK

2023

2

3

4

16:00

11.

PAŹDZIERNIK

2023

16

17

18

16:00

12.

LISTOPAD

2023

13

14

15

16:00

 

Mając na uwadze, że wystawione przez OZ PZD ŚWIADECTWO ukończenia kursu jest jednym z warunków zawarcia przez Zarząd Ogrodu umowy dzierżawy działkowej, oraz zatwierdzenia przez Zarząd ROD umowy przeniesienia praw do działki, prosimy zarządy ogrodów o kierowanie na szkolenie wszystkich ubiegających się o działkę w ogrodzie działkowym w roku 2023.

Koszty szkolenia kandydatów na działkowców ponosi Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu z Funduszu Oświatowego OZ, tworzonego z opłaty ogrodowej na Fundusz Oświatowy, pobieranej przez zarząd ROD. Opłata ta od 1.04.2022r. wynosi  200 zł z czego  40 zł pozostaje na Funduszu Oświatowym w ROD, a pozostałą kwotę należy przekazać na konto Funduszu Oświatowego Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z przeznaczeniem na roczną prenumeratę miesięcznika „Działkowiec” dla nowego działkowca, zgodnie z uchwałą KR PZD nr 6/III/2015 i 7/III/2015 z dnia 01 X 2015r.

Prezes OZ PZD we Wrocławiu

mgr  Janusz  Moszkowski

 

ZałącznikWielkość
Skierowanie na szkolenie 2023.doc44 KB

Warto odwiedzić


 

Logowanie