Wrocław, dnia 12 października 2012r.
 
L.dz.  2845 /2012                                                     Zarządy
                                                      Rodzinnych Ogrodów      Działkowych
                                                                        okręgu wrocławskiego
                                                                                 
            Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przedkłada poniższą Informację za sierpień i wrzesień 2012r. do wewnętrznego wykorzystania w działalności statutowej.
I.      DZIAŁALNOŚĆ  ORGANIZACYJNA
1. W dniu 06 października 2012 roku (sobota) odbył się  X Nadzwyczajny Zjazd PZD. W zjeździe wzięło udział 238 delegatów z wszystkich 26 okręgów w kraju, w tym 15 delegatów oraz członek Krajowej Komisji Rozjemczej z okręgu wrocławskiego.
X Zjazd otworzył Prezes Krajowej Rady PZD – mgr inż. Eugeniusz Kondracki. Przewodniczącymi X Zjazdu zostali Izabela Ożegalska – Prezes OZ Łódź oraz Tadeusz Jarząbek – Prezes OZ Szczecin. W 8-mio osobowym Prezydium Zjazdu zasiadła – mgr Barbara Korolczuk Sekretarz OZ Wrocław, która została Sekretarzem Zjazdu.
Przewodniczącym Komisji Mandatowej został Zdzisław Śliwa – OZ Poznań, Przewodniczącym Komisji ds. projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – Wincenty Kulik – Prezes OZ Wałbrzych (Sudecki) a w skład Komisji wszedł Jerzy Karpiński – Wiceprezes OZ Wrocław.
Przewodniczącym Komisji Uchwał i Stanowisk został mgr Janusz Moszkowski – Prezes OZ Wrocław.
 W dyskusji na forum Zjazdu zabrał głos w imieniu delegacji wrocławskiej – Wiceprezes OZ Jerzy Karpiński.
Poczet sztandarowy tworzyli : Zbigniew Knapek Członek Prezydium OZ, Władysława Lech – Członek Prezydium OZ, oraz Władysława Kmiecik – Prezes ROD „Jedność”.
Zjazd przyjął :
1)      Uchwałę w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
 
2)      Uchwałę w sprawie upoważnienia krajowej Rady PZD i Prezydium Krajowej Rady PZD do podejmowania decyzji dotyczących majątku PZD,
3)      Uchwałę w sprawie altan na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych,
4)      Stanowisko w sprawie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r.,
5)      Stanowisko w sprawie przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego,
6)      Podziękowanie dla ludzi Związku za 31 lat walki o rozwój i obronę ogrodów,
7)      Podziękowanie dla samorządów terytorialnych za szczególne zaangażowanie w walce o obronę ustawy o ROD,
8)      Odezwę do narodowych związków działkowców,
9)      Wystąpienie Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego,
10)  Wystąpienie do posłów na Sejm RP
Podczas Zjazdu zawiązał się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu ustawy o ROD. Do Komitetu przystąpiły 193 osoby. W pierwszej 15-tce znalazł się Prezes OZ – mgr Janusz Moszkowski, a w skład Komitetu weszło 15 osób z okręgu wrocławskiego.
Z ostatniej chwili :
W dniu 12 października 2012r. do Marszałka Sejmu RP został złożony Projekt Ustawy o ROD wraz z Protokołem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz z 1300 podpisami.  Oczekujemy w ciągu 14 dni na Postanowienie Marszałka Sejmu, po którym rozpoczniemy zbiórkę ponad 100.000 podpisów za projektem ustawy o ROD.
W X Zjeździe wzięli udział Prezydent MBODiR – Chris Zijdeveld oraz Przewodniczący Zarządu MBODiR – Wilhelm Wochatsek.
 2. W dniu 08 października 2012r.(poniedziałek) odbyło się VII-me posiedzenie plenarne (poszerzone) Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji rozjemczej.
Posiedzenie prowadził Prezes OZ – mgr Janusz Moszkowski.
Do Komisji Uchwał powołano : Jana Pinkiewicza – ROD „Wodnik”, Karola Pacanowskiego ROD „Oświata”, Władysława Lech – „Zgoda” Jelcz Laskowice, Zbigniew Knapek – ROD „Relaks” Oleśnica, Henryk Machynia – ROD „Szczepin”.
Informację z Nadzwyczajnego X Zjazdu PZD przedstawił Prezes OZ – mgr Janusz Moszkowski.
W dyskusji udział wzięli : Henryk Tomaszewski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Barbara Korolczuk – Sekretarz OZ, Jerzy Karpiński – Wiceprezes OZ, Grażyna Watras – Skarbnik OZ, Zbigniew Knapek – Członek Prezydium OZ, Jan Pinkiewicz – Członek Prezydium OZ, Władysława Kmiecik – Członek OZ, Henryk Machynia – Członek OZ, Władysława Lech – Członek OZ, Leopold Wiśniewski Członek OZ (wszyscy delegaci na Zjazd) oraz Zofia Zielińska – Członek OZ, Dariusz Maciaszek – członek OZ.
Prezes OZ omówił kroki inicjatywy ustawodawczej.
Posiedzenie plenarne OZ przyjęło :
1)        Nr 1/VII/2012 w sprawie znaczenia X Nadzwyczajnego Zjazdu PZD dla działkowców, ogrodów
                 i przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego,
2)        Nr 2/VII/2012  w sprawie powołania Panią Władysławę Kmiecik na członka Okręgowego
                  Zarządu PZD we Wrocławiu,
3)        Stanowisko w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach
             działkowych,
4)        Odezwę do posłów i senatorów okręgu wrocławskiego w sprawie udzielenia poparcia dla
       obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
5)        Odezwę do samorządów terytorialnych okręgu wrocławskiego o poparcie obywatelskiego
       projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych  
4. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu w okresie sierpień wrzesień 2012r. odbyło 3 posiedzenia, na których podjęło następujące uchwały :
§   Nr 58/IX/2012 w sprawie zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na działania przekraczające zakres zwykłego zarządu,
§   Nr 59/IX/2012 w sprawie rozpatrzenia wniosków Okręgowej Komisji Inwestycji,
§   Nr 60/IX/2012 w sprawie ustalenia opłaty z tytułu czasowego zajęcia terenu 11 ROD pod przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV,
§   Nr 61/IX/2012 w sprawie pozytywnego uzgodnienia trasy linii kablowej SN na terenie ROD „Malina”,
§   Nr 62/IX/2012 w sprawie rozstrzygnięcia Okręgowego Konkursu ROD Roku 2012,
§   Nr 63/IX/2012 w sprawie rozstrzygnięcia Okręgowego Konkursu „Wzorowa Działka Roku 2012”,
§   Nr 64/IX/2012 w sprawie rozstrzygnięcia Okręgowego Konkursu Kronik ROD,
§   Nr 65/IX/2012 w sprawie nagród dla aktywu okręgowego PZD za działalność statutową 2012r.,
§   Nr 66/X/2012 w sprawie ustalenia opłaty i jej podziału z tytułu czasowego zajęcia terenu ROD „Polana Popowicka” pod przebudowę linii SN 20kV,
§   Nr 67/X/2012 w sprawie likwidacji części ROD „Odra” o pow. 0,2802 ha w Brzegu Dolnym pod budowę drogi z budowanego mostu przez Odrę,
§   Nr 68/XI/2012 w sprawie zatwierdzenia wniosków Okręgowej Komisji Inwestycji,
§   Nr 69/XI/2012 w sprawie rozpatrzenia odwołania Joanny Krawczyk-Koprowskiej od uchwały Zarządu ROD „Marzanna” w Kamieńcu Wr. w sprawie odmowy nadania członkowstwa PZD,
§   Nr 70/XI/2012 w sprawie zmiany w planie zagospodarowania ROD „Bajki” we Wrocławiu,
§   Nr 71/XI/2012 w sprawie ustalenia opłaty i jej podziału z tytułu czasowego zajęcia terenu ROD Tęcza” i im. „Dzierżonia” przez MPWiK pod przebudowę kolektora „Odra”.
§   Nr 72/XI/2012 w sprawie stwierdzenia faktycznej likwidacji części terenów ROD im.„Dzierżonia”, „Nad Rzeczką” i „Sielanka” o pow. 2,2441 ha pod budowę wału przeciwpowodziowego na Kozanowie,
§   Nr 73/XI/2012 w sprawie zmiany w planie zagospodarowania ROD „Kłos”,
§   Nr 74/XI/2012 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 127/08/2012 Zarządu ROD „Odra” z dnia 30.08.2012r. w sprawie odwołania członka Zarządu ROD.
       Ponadto Prezydium OZ podjęło pisemną Decyzję w sprawie pisma Pani Renaty Smykalskiej skierowanej do Prokuratury Rejonowej w Oławie
oraz
STANOWISKO z dnia 12 września 2012r. w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych przedłożonego Marszałkowi Sejmu RP przez posłów „Solidarnej Polski”,
STANOWISKO z dnia 25 września 2012r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
II.     DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD WE WROCŁAWIU
W okresie sierpień -wrzesień 2012r. Prezydium OZ przyznało:
1)   Zarządowi ROD „Obrońca” dotację w wysokości 15.000 zł na wymianę ogrodzenia zewnętrznego ogrodu,
2)   Zarządowi ROD „Pod Dębami” w Miliczu  dotację w wysokości 4.000 zł na wymianę części ogrodzenia zewnętrznego ogrodu i okien w budynku administracyjnym,
3)   Zarządowi ROD „Bielany” dotację w wysokości 18.500 zł na przyłącze wodociągowe do Domu Działkowca,
4)   Zarządowi ROD „Północ” w Międzyborzu dotację w wysokości 6.000 zł na przyłącze i sieć wodociągową w ogrodzie,
5)   Zarządowi ROD „Złote Piaski” w Miliczu dotację w wysokości 1.500 zł na rozbudowę sieci elektrycznej w ROD,
6)   Zarządowi ROD „Róża” w Oleśnicy dotację w wysokości 49.000 zł na elektryfikację dwóch terenów ROD,
7)   Zarządowi ROD „Przyjażń” dotację w wysokości 17.000 zł na wymianę ogrodzenia zewnętrznego terenu ogrodu,
8)   Zarządowi ROD „Pod Kasztanami” w Miliczu dotację w wysokości 1.200 zł na wygrodzenie budynku administracyjnego ROD,
9)   Zarządowi ROD „Raków” w Psarach  dotację w wysokości 2.700 zł na bramę oraz przyłącze wodociągowe,
10)    Zarządowi ROD „Zdrowie” w Oleśnicy dotację w wysokości 2.500 zł na budowę Domu Działkowca i budynek gospodarczy,
11)    Zarządowi ROD „Poświętne” we Wrocławiu dotację w wysokości 63.000 zł na elektryfikację ogrodu,
12)    Zarządowi ROD „Maślice” dotację w wysokości 1.800 zł na dokończenie modernizacji Domu Działkowca,
13)    Zarządowi ROD „Frezja” dotację w wysokości 75.000 zł na elektryfikację ogrodu,
14)    Zarządowi ROD „Górnik” dotację w wysokości 10.000 zł na remont Domu Działkowca,
15)    Zarządowi ROD im.„J. Kilińskiego” wOleśnicy   dotację w wysokości 2.500 zł na remont Domu Działkowca,
Ponadto Prezydium zaopiniowało pozytywnie :
1)      dalsze czasowe zajęcie terenu ROD „Tęcza” i „Dzierżonia” pod przebudowę kolektora Odra – dla MPWiK ustalając stosowna opłatę z tego tytułu,
2)       udostępnienie aleji ogrodowej w ROD im.”Konopnickiej” we Wrocławiu w celu remontu komory MPWiK,
3)      trasę gazociągu w ROD „Rokita” w Brzegu Dolnym dla Przedsiębiorstwa PROEXPO,
4)      czasowe zajęcie terenów 4 ROD tj. im.”M. Konopnickiej”, „Nowy Kanał”, „Wytchnienie” i „Piast” w związku z przebudową linii napowietrznej 110kV dla TAURON Dystrybucja,
5)      czasowe zajęcie terenu ROD „Tęcza” i „Szczepin” dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji w związku z pracami przeciwpowodziowymi,
6)      czasowe zajecie terenu ROD „Polana Popowicka” w związku z przebudową linii kolejowej – tj. pod budowę studni kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami kanalizacji dla PKP PLK.
III.    DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OBRONY ROD I   PZD
1) Na Apel  Krajowej  Rady  i  Okręgowego Zarządu w sprawie poparcia obywatelskiego projektu
     ustawy o rodzinnych  ogrodach   działkowych   odpowiedziały wysyłając  stanowiska,  chwały do
     Marszałka sejmu RP następujące ROD :
Klecina,  Marzenie Góra,  Marzenie Wrocław,  Nasza Wiosna, Obrońca, Pokój, Partynice,PodMorwami, Poświętne, Radość, Sępolno,  Westerplatte,  Wodnik, Wyzwolenie  Strzelin, Zgoda Jelcz Laskowice oraz Okręgowa Komisja Rozjemcza.
Uprzejmie prosimy o dalsze stanowiska, które należy wysłać do Marszałka Sejmu RP i Klubów Parlamentarnych.
2) Na  Apel  Krajowej  Rady  i  Okręgowego  Zarządu  PZD w sprawie  negatywnej  opinii projektu
     ustawy o ogrodach działkowych „Solidarnej Polski” i skierowanie jej do  Marszałka  Sejmu RP
     i Klubów Parlamentarnych wypowiedziały się dotąd ROD :
     Fantazja,    Jedność,   Malina,    Marzenie,   Maślice,    Nad   Widawą,    Oświata,    Obrońca,
     Odpoczynek, Pod Morwami,  Nasza  Wiosna,  Poświętne,  Pod Dębami  w  Miliczu,  Radość,
     Różanka,  Relaks  w  Oleśnicy,  Szczepin,  Wodnik,  Westerplatte,  Wyzwolenie w  Strzelinie,
     Zdrowie w Oleśnicy, Komisja Rozjemcza ROD Sahara, Okręgowa Komisja Rozjemcza.
Uprzejmie prosimy o dalsze stanowiska.
3) Stanowiska w sprawie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. skierowały do
    TK i do Marszałka Sejmu RP następujące ROD :
     Fantazja, Jedność,   Malina,   Maślice, Nasza Wiosna, Oświata, Obrońca, Partynice, Pod
     Morwami, Poświętne,  Pod Dębami w Miliczu, Radość,  Relaks w Oleśnicy, Szczepin, Sezam,
     Sępolno,  Wodnik, Westerplatte, Zacisze W-w,  Zdrowie  w  Oleśnicy,  Komisja  Rozjemcza
     ROD Sahara, Okręgowa Komisja Rozjemcza i Ryszard Grzelka członek OZ.
Uprzejmie prosimy o dalsze stanowiska skierowane do Trybunału Konstytucyjnego i do Marszałka Sejmu RP.
IV.    DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA  OKREGOWEGO   ZARZĄDU   PZD
1)        W okresie sierpień – wrzesień 2012r. odbyły się 3 szkolenia kandydackie, które ukończyło 346 działkowców.
2)        W dniach 01 i 02 sierpnia 2012r. odbyło się dwudniowe szkolenie dla działkowców w Górze, w którym uczestniczyło 40 osób w tym 11 kandydatów na działkowców.
V. Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu przypomina o „Vademecum Działkowca” i innych
     wydawnictwach PZD w tym jest jeszcze „Poradnik Prezesa ROD” oraz już jest do nabycia
     „Kalendarz biodynamiczny na 2013 rok” – cena 6,50 zł/egz.

 

                                                                              Prezes OZ PZD we Wrocławiu

                                                                                 mgr  Janusz  Moszkowski