L.dz.  2938  /2012                        Wrocław, dnia 23 października 2012r.
                                              
                                                                               Prezes Zarządu ROD                                                                                                                                                                 
            W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 22 września 2012r. L.dz. 2588/2012 – Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uprzejmie prosi o przyspieszenie przekazania ZESTAWIENIA OPISU ZBIORCZEGO z dokonanego przeglądu działek.
            ZESTAWIENIE to można również przekazać na naradzie w sprawie złożonego w Sejmie RP obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
            Okręgowy Zarząd prosi o poważne podejście do sprawy i o rzetelne wypełnienie ZESTAWIENIA w oparciu o Ankietę(y) z przeglądu działek.
            Przypominamy, że termin zakończenia przeglądu i dostarczenia ZESTAWIENIA upływa z dniem 30 października 2012r.

                                                                           Prezes OZ PZD we Wrocławiu

                                                                           mgr  Janusz  Moszkowski