I N F O R M A C J A
ze spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Bierutów oraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Środa Śląska.
 
            W dniu 19 listopada 2012r. z udziałem Prezesa Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu, Wiceprezesa OZ Jerzego Karpińskiego i przedstawicieli ROD im.        „M. Konopnickiej” w Bierutowie w Urzędzie Miasta i Gminy Bierutów odbyło się spotkanie z Burmistrzem Panem Władysławem Bogusławem Kobiałka.
            Tematem spotkania było poparcie i promocja obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Burmistrz Miasta i Gminy zapewnił o pełnym poparciu projektu ustawy a specjalne wystąpienie w tej sprawie prześle do Marszałka Sejmu RP i Klubów Parlamentarnych. Spotkanie odbyło się w przyjaznej i życzliwej atmosferze.
 
            W dniu 20 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta i Gminy Środa Śląska odbyło się spotkanie z Burmistrzem Panem Bogusławem Krasuckim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Okręgowego Zarządu z Prezesem OZ Januszem Moszkowskim, Wiceprezesem OZ Józefem Smolisem i Sekretarzem OZ Barbarą Korolczuk a także przedstawicielami ROD „XX-lecie” w Środzie Śląskiej. Podczas spotkania omówiono zasadność obywatelskiego projektu ustawy i uzyskano ze strony Burmistrza zapewnienie pełnego poparcia dla tej obywatelskiej inicjatywy. Burmistrz Miasta i Gminy w samych życzliwych słowach odnosił się do działalności społecznej w PZD i rodzinnych ogrodach działkowych. Zadeklarował pisemne poparcie dla projektu ustawy, które przekaże do Marszałka Sejmu oraz do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych .
                                                                      
 
                                        Prezes Okręgowego Zarządu
                                                PZD we Wrocławiu
                                             mgr Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie