STANOWISKO
Zarządu, Komisji Rozjemczej i Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sępolno” we Wrocławiu w sprawie propozycji zapisów w projekcie ustawy
o ogrodach działkowych Platformy Obywatelskiej
 
       Zarząd, Komisja Rozjemcza i Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sępolno” we Wrocławiu po konsultacji z działkowcami wyraża poważne obawy, zaniepokojenie i zdziwienie zapisami zawartymi w propozycjach do projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych przygotowanych przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Posła Stanisława Huskowskiego.
       Propozycje te zmierzają docelowo do całkowitej likwidacji ogrodów
 z uprzednim wyniszczeniem moralnym i finansowym często długoletnich działkowców dla których niejednokrotnie jest to  jedyne miejsce wypoczynku
i ruchu na świeżym powietrzu.
      Szczególnie drastyczne są zapisy o charakterze bolszewickim mówiące
o nacjonalizacji lub komunalizacji infrastruktury ogrodowej i własności,
 sfinansowanych z własnych środków działkowców bez pomocy państwa
czy władz miasta Wrocławia. Zapis ten budzi również obawy o inne własności na przykład wykupione mieszkania - też można je znacjonalizować.
      Również pomysłami z niechlubnej epoki dąży się do zlikwidowania władz Polskiego Związku Działkowców wybranych w wolnych demokratycznych wyborach, a następnie bezprawnego nie zgodnego z Konstytucją RP niedopuszczenia do zrzeszania się w formy ponad ogrodowe. Spowoduje to brak wsparcia ze strony poważnego reprezentanta działkowców co znacznie ułatwi proces likwidacji ogrodów głównie na cele komercyjne. Polski Związek Działkowców jeszcze istnieje, ale nikt z posłów PO  przygotowujących projekt nowej ustawy nie konsultował swoich zamiarów z tym reprezentantem interesów i praw działkowców.
      Wielki sprzeciw budzi również kuriozalny zapis o konieczności rekultywacji gruntu i posprzątania po ogrodzie w przypadku likwidacji, w ramach środków działkowców, szczególnie jeśli to dotyczy działek powstałych i zagospodarowanych przed 1945 rokiem co ma miejsce na większości terenu ogrodu „Sępolno”. Działkowcy czują się zawiedzeni propozycjami PO drastycznie różniącymi się od obietnic składanych przed wyborami.
       Ponadto przedstawione przez PO zapisy nie są zgodne z zasadą samorządności organizacji pozarządowych, gdyż pozbawiają działkowców wpływu na decyzje dotyczące spraw ogrodu n.p. remonty.
        W obronie szeroko pojętych interesów wielomilionowej rzeszy działkowców opracowany został i złożony w Sejmie obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych poparty przez wielu obywateli niekoniecznie działkowców. Pozostaje jednak obawa zlekceważenia go przez parlamentarzystów. Byłoby to przejawem działania władz przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu co nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa.
         W związku z powyższym Zarząd i Komisje ROD „Sępolno” zwracają się
do posłów PO o ponowne przemyślenie sprawy ogrodów dostosowanie swoich zapisów do potrzeb długoletnich działkowiczów i obowiązującego prawa w RP,
a przede wszystkim parcia dla złożonego w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy.
            Prezes Zarządu              Przewodniczący                  Przewodniczący 
                                                Komisji Rozjemczej             Komisji Rewizyjnej
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie