STANOWISKO
ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "OŚWIATA"
WE WROCŁAWIU
WOBEC PROPOZYCJI USTAWY O OGRODACH DZIAŁKOWYCH ZESPOŁU PARLAMENTARZYSTÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ
POD KIERUNKIEM PANA POSŁA STANISŁAWA HUSKOWSKIEGO.

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Oświata" we Wrocławiu po zapoznaniu się z propozycjami zmian w Ustawie o Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.) stwierdzam, że rażąco godzi ona w przyznane wcześniej mocą Ustawy prawa, co bezprecedensowo łamie podstawową zasadę
Absolutnie niedopuszczalne jest wygaszenie wcześniej nabytych przez Działkowców praw użytkowania działek, zmierzające do wywłaszczenia ich z posiadanych ogrodów, a także narzucanie przez Gminy umów najmu wg wysokich cen rynkowych. Z całą pewnością przełoży się to na horrendalne podwyżki opłat użytkowania działek oraz późniejszą likwidację ogrodów na rzecz bardziej dochodowych dla Gminy tzw. celów publicznych (pkt. 38). Skandaliczny jest także zapis, który obciąża stowarzyszenia Działkowców kosztami budowy infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania Ogrodów, a także jej późniejszej likwidacji w przypadku wypowiedzenia umowy najmu gruntu przez Gminę.
Oburzająca jest propozycja odebrania PZD całego majątku, wszelkich praw do infrastruktury ogrodowej oraz likwidacja tej niezależnej, pozarządowej organizacji, która przez ponad 30 lat swojego istnienia wniosła potężny wkład dla dobra społeczeństwa, zwłaszcza miejskiego, dając ucieczkę od zgiełku i umożliwiając Działkowcom prawdziwy kontakt z naturą, wypoczynek, rekreację, uprawę własnych ekologicznych roślin i uzyskiwanie z nich plonów. Działalność PZD przyczyniła się także do podniesienia walorów ekologicznych miast, zwiększając obszar terenów zielonych. Proponuje się, aby majątek PZD, będący wspólnym dobrem wszystkich Działkowców przenieść na tzw. Krajowy Fundusz Ogrodowy o nieznanych zasadach funkcjonowania. W ten sposób PZD, traktuje się tak, jakby jej majątek pochodził z przestępstwa.
Skandaliczna jest także propozycja usunięcia zapisów wcześniejszej Ustawy, że majątek na działce stanowi własność Działkowca, limitacja sposobu korzystania z działek poprzez ograniczenie wielkości altany i jej infrastruktury, a także obciążenie kosztami przekształcenia altan (wg pkt. 7 i 33). Przepisy te z całą pewnością mają za zadanie szybszą likwidację infrastruktury ogrodów i ich późniejszą adaptację wg planów Gminy.
Wszystkie te zapisy nowej propozycji o Ogrodach Działkowych zmierzają do ich całkowitej likwidacji. Ogrom kosztów rozpoczynając od kosztów restrukturyzacji działki i jej dostosowania do nowych przepisów, potężne opłaty za użytkowanie i pozbawianie wszelkich praw do gruntów oraz zabudowań skutecznie przyspieszą wywłaszczanie Działkowców i przejmowanie terenów Ogrodów przez samorządy lokalne.
Ogrody działkowe powstawały z myślą o zwykłych ludziach, którzy na własnej działce mogą odpocząć, spędzić czas z rodziną oraz uzyskać plony, które dla wielu biednych i starszych ludzi były okazją do uzyskania wysokiej jakości warzyw i owoców, na które normalnie z przyczyn finansowych nie mogli sobie pozwolić. Wydaje się, że niniejsza propozycja posłów PO ma na celu odebranie kolejnych praw obywatelskich, jakim było posiadanie własnego kawałka ziemi.
Propozycję tę uważam za niedopuszczalną w całym jej brzmieniu.
Jednocześnie zwracam się do posłów PO o zaprzestanie prac nad ustawą o Ogrodach Działkowych i poparcie obywatelskiego projektu tej Ustawy. Za Zarząd
Karol Pacanowski

 

Prezes ROD "Oświata" we Wrocławiu

 

Otrzymują:
1. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent RP
2. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów RP
3. Pani Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP
4. Pan Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP
5. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
6. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
7. Klub Parlamentarny Ruch Palikota
8. Klub Parlamentarny PSL
9. Klub Parlamentarny SLD
10. Klub Parlamentarny Solidarna Polska
11. OZ PZD we Wrocławiu
12. KR PZD w Warszawie

Warto odwiedzić


 

Logowanie