Apel
 Prezydium Krajowej Rady
         Polskiego Związku Działkowców
ws. zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD
 
             Szanowni Działkowcy!
Na trzy tygodnie przed terminem złożenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD w Sejmie widnieje pod nim ponad pół miliona podpisów Polaków.
Już dziś możemy więc mówić, że po raz kolejny udowodniliśmy, że dla obrony ogrodów potrafimy się zmobilizować. Przeszło 5-krotne przekroczenie ustawowego wymogu liczby podpisów dowodzi olbrzymiego poparcia w społeczeństwie. Ten wynik zawdzięczamy wyłącznie samym sobie. Z ubolewaniem trzeba bowiem stwierdzić, że pomimo doniosłego znaczenia społecznego, walka o ustawę zabezpieczającą prawa naszych rodzin została prawie całkowicie pomięta przez największe media. 
Osiągnięty sukces nie oznacza jednak, że możemy zakończyć naszą akcję. Zbieranie podpisów musi być kontynuowane do ostatniego dnia. Nie stać nas na lobbystów i reklamy. Naszym orężem musi być ukazanie powszechnej akceptacji dla sprawy, o którą walczymy. Najlepiej zrobi to liczba podpisów pod projektem. Udowodnijmy, że choć zaliczamy się głównie do osób mniej zamożnych, to jesteśmy w pełni świadomi swych praw.
Dlatego zwracamy się do wszystkich działkowców o zbieranie podpisów do ostatniego dnia akcji. Jeszcze do końca stycznia można je przesyłać na adres:
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
Każdy podpis ma znaczenie i nie powinien się zmarnować.
 
Działkowcy!
Pamiętajmy, że choć w każdym klubie parlamentarnym są nasi przyjaciele popierający projekt obywatelski, to przedstawiciele przeciwników ogrodów w Sejmie są zdeterminowani. Realizują wszak zamówienie środowisk od lat dążących do przejęcia terenów naszych ogrodów. Środowisk, które choć nieliczne, to dysponują środkami pozwalającymi mówić dostatecznie głośno, by zagłuszyć głos społeczeństwa.
Zróbmy więc wszystko by w Sejmie wzmocnić głos przyjaciół ogrodów. Pieniądzom i wpływom przeciwstawmy nasze podpisy!
Każdy podpis zwiększa szansę na to, że po raz kolejny uda się nam ocalić ogrody! Nie pozwólmy, by jakikolwiek się zmarnował!
Prezydium
Krajowej Rady PZD

Warszawa dn. 17 stycznia 2013r.
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie