Wrocław, dnia 26.01.2013r.
 
LDz.1/01/2013
 
Premier Rządu Donald TUSK 
00-583 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 1/3 
    
Szanowny Panie Premierze   piszemy do Pana, albowiem jesteśmy wciąż zaniepokojeni o los naszych ogrodów. Zapisy  zawarte  w propozycjach do projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych przygotowanych przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Posła Stanisława Huskowskiego zmierzają  pewnym krokiem do całkowitej likwidacji ogrodów.
Przypominamy Panu że,  ogrody działkowe w Polsce są  ważnym elementem funkcjonowania polskich rodzin. Dzięki ogrodom nasze rodziny maja dostęp do zdrowego i aktywnego wypoczynku, dostęp do zdrowej żywności, są doskonałą formą zagospodarowania wolnego czasu oraz zapewniają w całej Polsce dodatkowe tereny zielone, utrzymywane i modernizowane na koszt działkowców, bez dodatkowych nakładów budżetowych ze strony państwa i samorządów.  Przypominamy również, że dotychczasowe rozwiązania prawne zawarte w projekcie obywatelskim do nowej ustawy , będą nadal się sprawdzać w praktyce i  dobrze będą służyć wszystkim działkowcom.  Uważamy, że dalsze istnienie ruchu działkowego winno być w interesie całego społeczeństwa niezależnie od poglądów i przynależności partyjnej. 
Dlaczego w projekcie do nowej ustawy przygotowanej przez zespół posłów PO pod przewodnictwem Pana Huskowskiego jest mowa o nacjonalizacji lub komunalizacji infrastruktury ogrodowej i własności? A gdzie my jesteśmy? W latach 50-tych? Wracamy do komuny? Czy propozycja zmian jaką proponuje PO jest zmianą korzystną dla wszystkich działkowców? Jak można nam coś zabierać? nacjonalizować? przejmować? A czy to Posłowie PO , budowali, zakładali te ogrody? Rozbudowywali infrastrukturę w każdym ogrodzie w Polsce? A czy władze miasta Wrocławia dołożyły chociaż po 0,10zł do każdego ogrodu?  Na pewno nie!!,
Lub zapis , którego treść obejmuje „likwidację terenu ROD w każdym przypadku gdy teren ogrodu przeznaczony jest na cele publiczne lub na realizację celu ujętego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w tym na cele deweloperskie i komercyjne; wypowiedzenie umowy dzierżawy następuje na koniec roku kalendarzowego przed upływem okresu dzierżawy;
Przykro nam o tym pisać, ale jesteśmy obywatelami Polski, gdzie żadna z ustaw nas nie chroni i nie będzie chronić. Zapisy projektu ustawy przygotowywanej przez koleżków z PO w pełni zabezpieczają interesy ale tylko lobbystów, biznesmenów i polityków. Uważamy, że dalsze istnienie ruchu działkowego winno być w interesie całego społeczeństwa niezależnie od poglądów i przynależności partyjnej. Uważamy również że, proponowane zmiany do nowej ustawy przez posłów z ramienia PIS czy Solidarnej Polski budzą wśród działkowców niepokoje i wywołują niezadowolenie.
Panie Premierze, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania każdej partii występującej w sprawie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, to nasze uczucia są mieszane. Każda z tych partii ma inne cele przewodnie w sprawie ogrodów a to się wiąże przede wszystkim z tym iż, nie będą one w stanie porozumieć się co do dokonania stosownych uzgodnień legislacyjnych i  ustalenia jednolitego tekstu nowej ustawy o ogrodach działkowych. Dlatego też prosimy o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych i możliwie szybkie procedowanie, aby dotrzymać terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny.
 
Z poważaniem
Prezes Zarządu ROD – Ewa Szajneman      
W-ce Prezes Zarządu  – Roman Kaczor
Skarbnik Zarządu – Bogusław Korol             
Sekretarz- Elżbieta Kasińska
Członek Zarządu - Jan Straszewski       
Przewodniczący KR – Mieczysław Murawski
 
Do wiadomości:
1.Pan Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP
2.Pan Donald Tusk – Premier Rządu RP
3.Pan Bronisław Komorowski – Prezydent RP
4.Krajowa Rada PZD w Warszawie
5.OZ PZD we Wrocławiu
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie