W dniu 25 stycznia 2013r. odbyło się otwarte walne zebranie działkowców 5 rodzinnych ogrodów działkowych miasta Strzelin. Zebranie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy, która była wypełniona po brzegi uczestnikami spotkania.
         W zebraniu wzięła udział Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin – Pani Dorota Pawnuk oraz Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu -   Janusz Moszkowski. Pani Burmistrz w swoim wystąpieniu jednoznacznie wypowiedziała się za zachowaniem ogrodów działkowych, podkreślając walory ogrodów  i potrzebę ich istnienia dla zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców miasta. Stwierdziła, że obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych spełnia wszystkie wymogi, jest dobry dla działkowców i udziela projektowi pełnego poparcia, podpisując Oświadczenie o przystąpienie do Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej.
         Uczestnicy zebrania przyjęli Wystąpienia, w którym wyrażają pełne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD i zwracają się do Marszałka Sejmu RP oraz do Klubów Parlamentarnych o przyjecie projektu ustawy w jak najkrótszym czasie. Zwrócili się również o poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy do Prezydenta RP, Premiera Rządu i Marszałka Senatu.  
 
                                              Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                   mgr  Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie