STANOWISKO
 
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rokita” w Brzegu Dolnym z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie założeń do projektu ustawy o ogrodach działkowych opracowanych przez Zespół Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
 
            Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rokita” w Brzegu Dolnymz uwagą śledzi wszystko co dzieje się w kwestii ogrodów działkowych w Polsce. Nie umknęły naszej uwadze również działania Klubu Parlamentarnego PO, który powołał specjalny zespół do opracowania założeń do projektu ustawy o ogrodach działkowych. Po wnikliwym zapoznaniu się z propozycjami stwierdzamy, że:
Zmierzają one docelowo do całkowitej likwidacji ogrodów z uprzednim wyniszczeniem psychicznym i finansowym często długoletnich działkowców, dla których niejednokrotnie jest to jedyne miejsce wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu.
Przewidywane obciążenia działkowców podatkami gruntowymi i od nieruchomości, czy też opłatami dzierżawnymi sprawią, że koszty użytkowania działek będą wielokrotnie wyższe od obecnych i działkowcy wskutek tej przyczyny stopniowo zaczną porzucać działki.
Kuriozalny jest również zapis o konieczności rekultywacji gruntu i posprzątania po ogrodzie w przypadku likwidacji, w ramach środków działkowców, szczególnie jeśli to dotyczy działek powstałych i zagospodarowanych już w 1949 roku, bo właśnie tak datuje się powstanie Ogrodu „Rokita” w Brzegu Dolnym.
Działkowcy czują się zawiedzeni propozycjami PO drastycznie różniącymi się od obietnic składanych przed wyborami.
Ogrody działkowe powstawały z myślą o zwykłych ludziach, którzy na własnej działce mogą odpocząć, spędzić czas z rodziną oraz uzyskać plony, które dla wielu biednych i starszych ludzi były okazją do uzyskania wysokiej jakości warzyw i owoców, na które normalnie z przyczyn finansowych nie mogli sobie pozwolić. Wydaje się, że niniejsza propozycja posłów PO ma na celu odebranie kolejnych praw obywatelskich, jakim było posiadanie własnego kawałka ziemi.
Propozycję zapisów uważamy za niedopuszczalną w całym jej brzmieniu. Jednocześnie zwracamy się do posłów PO o zaprzestanie prac nad ustawą o Ogrodach Działkowych i poparcie obywatelskiego projektu Ustawy o ROD.
 
 
Podpisy pełnego składu Zarządu ROD „Rokita” w Brzegu Dolnym.

Warto odwiedzić


 

Logowanie