POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW         Wrocław dnia 12 lutego 2013r
OKRĘGOWY ZARZĄD
we WROCŁAWIU
Ul. Starogroblowa 4
 
L.dz. 362 /2013
                                                                  Zarządy,Komisje Rewizyjne
                                            i  Komisje Rozjemcze ROD
                                            D z i a ł k o w c y
                                            Okręgu Wrocławskiego
 
W dniu 05 lutego 2013r w godzinach południowych zostały złożone w Sejmie RP podpisy poparcia projektu obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
W 30 dużych, specjalnie oznakowanych kartonach - Komitet Inicjatywy Ustawodawczej przekazał 924801 podpisów. Wśród blisko miliona podpisów było około 70.000 podpisów (dokładnie 69 891) z okręgu wrocławskiego.
Zebranie tak dużej ilości podpisów wymagało ogromnego zaangażowania, poświęcenia działaczy Związku, działkowców, a także innych osób, sympatyków ogrodnictwa działkowego.
Z ogromnym podziwem słuchaliśmy relacji naszych Działaczy, którzy z niezwykłą cierpliwością zwracali się do działkowców, do mieszkańców naszych miast, odwiedzając mieszkania, zakłady pracy i wszystkie inne miejsca, gdzie gromadzą się ludzie, tłumacząc treść obywatelskiego projektu, rozdając broszury i ulotki i zwracając się z prośbą o złożenie podpisu na liście poparcia.
Za to wyjątkowe poświęcenie wszystkim osobom zaangażowanym w zebranie podpisów należy się szczere podziękowanie. To wielkie uznanie i podziękowanie jest tym bardziej godne podkreślenia, że na zebranie podpisów mieliśmy niecałe 3 miesiące, a przyszło nam je zbierać w okresie zimy, w trudnych warunkach atmosferycznych. Działkowcy i Działacze Związku jak zawsze, stanęli na wysokości zadania.
Za tą wielką wykonana pracę składam w imieniu Prezydium OZ i osobiście najwyższe uznanie i podziękowanie. Należy mieć nadzieję, że trud Waszej pracy zostanie dostrzeżony przez posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgodnie z Waszą wolą uchwalą Nasz Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
 
Z wyrazami szacunku
P R E Z E S
Okręgowego Zarządu PZD
we Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie