W dniu 15 maja 2013r. w Sali Konferencyjnej Okręgowego Zarządu odbyło się spotkanie Posła PSL Pana Piotra Walkowskiego z przedstawicielami ponad 60 wrocławskich ogrodów działkowych.
 Spotkanie otworzył Prezes Okręgowego Zarządu mgr Janusz Moszkowski witając serdecznie Pana posła oraz licznie przybyłych działkowców.
Prezes Okręgowego Zarządu w swoim wystąpieniu nawiązał do bieżącej sytuacji związanej ze skierowaniem przez Sejm RP w dniu 19 kwietnia br. do Komisji Sejmowych 4-ech projektów ustaw o ogrodach działkowych ( obywatelski, PO, SP i SLD) i wyników głosowań w tych sprawach również przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy głosowali przeciw odrzuceniu projektu Platformy Obywatelskiej. Prezes OZ poinformował również o wynikach głosowania i wyborze składu Podkomisji ds. rozpatrzenia projektów ustaw o ogrodach działkowych, do której wybrano m. innymi Posła z PSL Pana Piotra Zgorzelskiego. Prezes OZ poprosił Pana Posła Piotra Walkowskiego i całe PSL nie tylko o wsparcie ale o wyrażenie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD, tak jak to wygłosił z trybuny sejmowej. Niestety po wygłoszeniu tej deklaracji, posłowie jej nie potwierdzili w późniejszych głosowaniach, w tym w sprawie głosowania nad wyborem przewodniczącego podkomisji, kiedy poseł PSL głosował za kandydaturą Posła PO. PSL jak stwierdził Prezes OZ pomimo deklaracji poparcia projektu obywatelskiego zachowują się jak „wzorowy” koalicjant, dla którego milion rodzin działkowców i wspólne umiłowanie do ziemi w rzeczywistości mało znaczą.
Zanim wypowiedział się Poseł Piotr Walkowski, głos zabrało 7-miu przedstawicieli ogrodów działkowych.
Pan Henryk Tomaszewski z ROD „Obrońca” podkreślił, że cieszy się , że odwiedził nas poseł PSL. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na niestabilność w Polsce prawa, które zmienia się po każdych wyborach parlamentarnych, że ignoruje się 1 milion obywateli, którzy wyrazili swoją wolę i która powinna być respektowana przez wybrańców narodu. Jako działkowiec z ponad 50 letnim stażem ufał dotychczas posłom Polskiego Stronnictwa Ludowego i pamięta co mówili i deklarowali Józef Zych, Waldemar Pawlak i Janusz Piechociński na Zjazdach i Kongresach PZD. Stwierdził, że najgorsza jest rozbieżność w tym co się mówi a co się robi. To co robi Platforma Obywatelska w stosunku do rodzin działkowców odbije się w najbliższych wyborach do samorządów, Europarlamentu i do Sejmu RP. Podobnie może być również w stosunku do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłowie muszą wsłuchiwać się czego oczekują ludzie, a nie zajmować się sobą.
Pani Stefania Makówka z ROD „Pod Topolami” wspomniała że działkowców nie stać na zagraniczne a nawet krajowe wczasy, wyjazdy, że spędzają cały swój czas na ogrodach, na działkach. Podkreśliła, że nikt nam nie pomaga, a partie jak PO chcą nas zniszczyć. Zaapelowała do posła o obronę ogrodów i  zapracowanych, często ubogich ludzi, gdyż takie osoby są w ogrodach.
Pan Stanisław Kawalec z ROD „Aronia” zwrócił uwagę, że polityka PO nakierowana jest tylko na zysk, a nie zawsze tak musi być, polityka prospołeczna też jest potrzebna i nie trzeba pogłębiać obszarów biedy do czego dąży PO.
Pan Czesław Warych z ROD „Partynice” – stwierdził, że pomimo wysłania ogromnej ilości protestów, pism i stanowisk do Premiera, Klubów Parlamentarnych, polityków, do ogrodu „Partynice” przyszła odpowiedź tylko z Klubu Ruchu Palikota o poparciu projektu obywatelskiego ustawy. Brak odpowiedzi jest także z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Pan Jerzy Zarzycki z ROD „Oławka” – zwrócił uwagę, że milion podpisów należy pomnożyć co najmniej przez 3. Nie podoba mu się, że Poseł Żelichowski z PSL skomentował w TVN, że działkowcy „to same dziadki”. Posłowie powinni się zastanowić, przed nami już w przyszłym roku wybory.
Pani Łucja Reduch z ROD „Bratek” poinformowała, że na ogrody przychodzą całe rodziny, coraz więcej młodych z małymi dziećmi. Nie można doprowadzić do likwidacji tych ogrodów, co maja wtedy zrobić ludzie. Nie można tego wszystkiego zmarnować. Prosi Pana Posła o pomoc.
Pan Zdzisław Nawara z ROD „Malina” zwrócił uwagę, że ogrody budowali działkowcy, pokolenia, za własne pieniądze, własną pracą i prosi posła PSL by nie dopuścił do likwidacji ogrodów.
Pan Dariusz Dziewulski z ROD „Azalia” stwierdził, że nie można ulegać deweloperom, nie wszystko jest na sprzedaż. PSL powinno bronić ziemi i działkowców.
Poseł Piotr Walkowski po wysłuchaniu przedstawicieli ogrodów stwierdził, że wielokrotnie słyszał od posła Huskowskiego, że spotkał się z działkowcami w różnych rejonach Polski. Teraz okazuje się, że to jest nieprawda, że nie spotkał się z działkowcami Wrocławia. Wspomniał, że był na I Kongresie PZD oraz na Nadzwyczajnym Zjeździe, współpracował z posłem Kalembą, który dotąd zajmował się działkowcami. Teraz Jemu przypadła ta rola. Jest z okręgu kalisko leszczyńskiego, ale do Wrocławia jest mu blisko i jest związany z Dolnym Śląskiem. Stwierdził, że obywatelski projekt ustawy o ROD będzie wymagał kosmetycznych zmian. Na pewno nie będzie chodziło o przejecie majątku. Jest przeciwko rozwiązaniu  PZD. Odpowiadając na niektóre pytania poinformował, że Poseł Huskowski zwrócił się do PSL by nie odrzucać projektu PO, by wszystkie projekty poszły do Komisji. PSL musiał zachować się jako koalicjant. Uważa, że nowa ustawa będzie uchwalona przed Świętami Bożego Narodzenia w 2013r., poinformował, że stanowisko Klubu PSL jest takie, że popiera rozwiązania projektu obywatelskiego. Należy patrzeć dalekowzrocznie, nie na bieżące sondaże. Posiadając odznakę „Za Zasługi dla PZD” będzie pomagał działkowcom i ogrodom. Podkreślił bardzo ważną rolę społeczną ogrodów,  ważne jest utrzymanie infrastruktury ogrodowej, którą utrzymują działkowcy ze swoich składek. Potwierdził, że PSL otrzymuje bardzo dużo listów ale nie jest w stanie na wszystkie udzielić odpowiedzi.
W dalszej części dyskusji głos zabrali kolejni działkowcy – Jerzy Karpiński z ROD „Radość”, Szczepan Drzewiecki z ROD „Gajowice”, Krystyna Przychodna z ROD „Cicha Dolina”, Wiesława Walentynowicz z ROD „Dalie”, Włodzimierz Kaucz z ROD „Obrońca” i Barbara Korolczuk z ROD „Westerplatte”. Zwrócili oni uwagę na fakt, że prawo w państwie polskim nie jest stabilne, po wyborach jest zmieniane. W odczuciu działkowców Wyrok TK jest polityczny i też niezgodny z Konstytucją. W Polsce niszczy się przeciwników politycznych czy gospodarczych. Przypomnieli, że Poseł Huskowski bał się spotkać z działkowcami wrocławskimi zamiast przybyć na spotkanie to siedział w Polski Radio, a sam przekazuje i szerzy nieprawdziwe informacje, manipuluje społeczeństwem. Poinformowali, że wszystkie wrocławskie ogrody w dzień są otwarte dla społeczeństwa, a w wielu ogrodach ludzie z dziećmi spacerują i wypoczywają. Działkowcy całą nadzieje pokładają w posłach PSL. Stwierdzili, że ludzie nie rozumieją dlaczego posłowie PO chcą zlikwidować ogrody. Tak jak działają organizacje rolne, ogólnokrajowe tak i działkowcy maja prawo mieć swoją ogólnokrajową organizację, która będzie ich bronić i reprezentować. Działkowcy nie życzą sobie likwidacji PZD, działkowcy chcą utrzymać struktury Związku i  proszą posłów, w tym posłów PSL o pomoc w tej sprawie. Poprosili by posłowie PSL na piśmie określili swoje stanowisko w sprawie poparcia projektu obywatelskiego.
Poseł Piotr Walkowski (PSL) odpowiadając na skierowane do niego prośby poinformował, że po rozmowie z Przewodniczącym Klubu Janem Burym zobowiązał się do opracowania  Stanowiska i przekazania go PZD. Prosi by złagodzić opinię na temat Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podziękował za zaproszenie oraz za szczere i otwarte wystąpienia. Na posiedzenie Klubu PSL w dniu 05 czerwca 2013r. będzie przygotowane Stanowisko do przyjęcia przez Klub.
Prezes Okręgowego Zarządu w imieniu zgromadzonych serdecznie podziękował Panu Posłowi Piotrowi Walkowskiemu za przybycie i za rozmowę z działkowcami, podkreślając , że działkowcy mówili co ich boli i czego oczekują od władz naszego Państwa, w tym od posłów na Sejm RP.
Spotkanie trwało blisko 3 godziny.
 
 
                                                                

 

                        Relacje przygotował prowadzący spotkanie
                                   Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                       mgr Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie