Wrocław, dnia 05 czerwca 2013r.
 
             
Pan 
                                                                                  Rafał JURKOWLANIEC
                                                                                  Marszałek
                                                                                  Województwa   Dolnośląskiego
W r o c ł a w
 
 
Działkowcy Dolnego Śląska, uczestnicy manifestacji, zgromadzeni przed urzędem Marszałkowskim, reprezentujący ponad 140 tysięcy naszych rodzin zwracamy się do Pana Marszałka o poparcie naszych słusznych postulatów obronie rodzinnych ogrodów działkowych.
W szczególności prosimy Pana i cały samorząd województwa dolnośląskiego o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.   Po Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. ogrodom działkowym Wrocławia i pozostałych miast Dolnego Śląska grozi likwidacja głównie na cele komercyjne, deweloperskie. Taki scenariusz założyła Platforma Obywatelska składając w ostatniej chwili do Sejmu RP projekt ustawy o ogrodach działkowych. Projekt ten zakłada bowiem likwidację naszej samorządnej organizacji Polskiego Związku Działkowców, która jest historycznym spadkobiercą ruchu ogrodnictwa działkowego liczącego sobie już blisko 120 lat i który od ponad 30 lat skutecznie broni i dynamicznie modernizuje i rozwija ogrody działkowe. Projekt Platformy Obywatelskiej zakłada komunalizację i nacjonalizację naszego majątku i naszych pieniędzy próbując wprowadzić w czyn zapomniane hasła z okresu lat 50-tych ubiegłego wieku.
Projekt PO odbiera nam wybudowaną za pieniądze działkowców infrastrukturę – Domy Działkowca, ogrodzenia zewnętrzne, sieci energetyczne i wodociągowe, studnie i inne urządzenia ogrodowe.
Projekt PO zakłada zabranie nam naszych pieniędzy zgromadzonych na Funduszu Rozwoju ROD a przeznaczonych na modernizację i budowę infrastruktury ogrodowej.
Projekt PO zakłada odebranie praw działkowców do własnego majątku na działkach oraz praw do gruntów ogrodów przynależnych naszej samorządnej, społecznej Organizacji – PZD.
Projekt ustawy Platformy Obywatelskiej sprzyja przejęciu terenów ogrodów na cele komercyjne czego dowodem są plany zagospodarowania przestrzennego Wrocławia zakładające przyszłą likwidację wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych.
Zamiarom Platformy Obywatelskiej mówimy jako działkowcy, jako mieszkańcy miast Dolnego Śląska, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo NIE !
 
Szanowny panie Marszałku !
Działkowcy Dolnego Śląska widząc zagrożenie rodzinnych ogrodów działkowych wyrazili swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Pod projektem tym szeroko skonsultowanym w naszym środowisku podpisało się 140 tysięcy działkowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego Dolnego Śląska a w skali kraju blisko 1 milion osób.
Już w dniu 5 lutego 2013r. projekt ten został złożony wraz z podpisami do Marszałka Sejmu RP. Wobec tak ogromnego ogólnokrajowego poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – złożenie pod koniec marca własnego projektu przez Platformę Obywatelską jest działaniem cynicznym i próbą wymierzoną we własne społeczeństwo, w najbiedniejszych obywateli naszego Państwa.
Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest zgodny z Konstytucją RP co potwierdzili w swoich opiniach liczni konstytucjonaliści np. prof. Chmaj a ponadto :
·        gwarantuje działkowcom zachowanie prawa do działki, prawa do własnego majątku na działce, altan itd.,
·        gwarantuje działkowcom zwolnienie z podatków za czym opowiedział się Trybunał Konstytucyjny,
·        gwarantuje działkowcom pełne odszkodowanie w przypadku likwidacji ogrodu i działki zamienne,
·         gwarantuje zachowanie terenów ogrodów w miastach, przy umożliwieniu rozwoju miast, szczególnie w budowie infrastruktury komunikacyjnej,
·        gwarantuje dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego przy zachowaniu prawa do infrastruktury i do środków Funduszu Rozwoju ROD,
·        gwarantuje wolność zrzeszania się w stowarzyszeniach ale decyzję w tej sprawie oddaje samym działkowcom a nie w sposób narzucany z góry jak to planuje Platforma Obywatelska,
·        gwarantuje stabilność zarządzania i gospodarowania terenami ogrodów a nie chaos jaki proponuje Platforma Obywatelska.
 
Szanowny Panie Marszałku !
Ważą się losy i dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.
Liczymy, że przyłączy się Pan Marszałek i cały samorząd Województwa Dolnego Śląska do ogólnokrajowego poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który popiera kilkaset samorządów miast gmin, w tym wiele władz gmin Dolnego Śląska
Liczymy, że Pan jak i cały samorząd Dolnego Śląska będzie po stronie mieszkańców naszego Regionu.
Razem obrońmy nasze rodzinne ogrody działkowe. Zwracamy się do Pana Marszałka o pomoc i wsparcie, na które będziemy pilnie oczekiwać. Na pomoc z Pana strony czeka 140 tysięcy rodzin Dolnego Śląska to jest blisko pół miliona osób w całym kraju blisko 4 miliony obywateli naszego Państwa.
 
 
                                                  Przedstawiciele działkowców
                                                  województwa dolnośląskiego
                                                  Zgromadzeni na manifestacji   
                                                  w dniu 05 czerwca 2013r.
 
Komitet Organizacyjny                   Za uczestników manifestacji
Manifestacji                                  mgr Janusz Moszkowski
                                                            
Jerzy Karpiński                  
inż. Józef Smolis                 
mgr Barbara Korolczuk     
mgr Henryk Tomaszewski
Wincenty Kulik                 
Antoni Molik
   

Warto odwiedzić


 

Logowanie